. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم

جلد هفتم: کمیسیون هنر و معماری اسلامی

*یحیی نوریان، مجتبی انصاری، محمدجواد مهدوی نژاد /الگوی بازتعریف متون تاریخ هنر (بازتعریف محتوای متون آموزشی با رویکرد اسلامی)(مشاهده مقاله)

*محمدجواد مهدوی نژاد، شیما کشوری فرد/نسبت اندیشه اسلامی و خلق آثار فاخر در معماری معاصر ایران(مشاهده مقاله)

*منصور مهرنگار، سید حسن سلطانی، راضیه چیتی/بررسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی حروف نگاری در مُهر با ذکر « لا اِلهَ الّا الله المَلِکُ الحَق المُبین…»(مشاهده مقاله)

*عبدالرضا پاکشیر، سپیده برزگر/مبانی احقاق حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مشاهده مقاله)

*محمدباقر خسروی، معین آقایی مهر، محمد خیاط زنجانی/مطالعه تطبیقی اندیشه های شیخ اشراق و معماری شیوه اصفهانی(مشاهده مقاله)

*مجید قدمی، مائده پورفتح اله/زیبایی و زیبایی شناسی در هندسه معرفتی قرآن مجید(مشاهده مقاله)

*خسرو دانشجو، ثریا رستمی، محسن رستمی، غزاله فتوحی/نقد الگوهای حاکم بر مفهوم معماری توسعه یافته در کشورهای اسلامی(مشاهده مقاله)

*امیر مسعود دباغ/بازتاب اندیشه های نشانه شناسی در خوانش معماری مساجد معاصر تهران(مشاهده مقاله)

* علی اکبر تقوایی، هادی رضایی راد/ارزیابی و سنجش عدالت فضایی در ارائه‌ی خدمات شهری در شهرهای اسلامی با استفاده از روشFA  (مورد پژوهشی: شهر سبزوار)(مشاهده مقاله)

*سعید خواجه افضلی، محمدجعفر یوسفیان کناری/«نوع ادبی» و چالش اقتباس نمایشی در یک روایت اسلامی (شرحی بر جلوه های روایی حکایات «فرج بعد از شدّات» و جایگاه آن در تاریخ ادبیات عرب)(مشاهده مقاله)

*یحیی نوریان، محمدجواد مهدوی نژاد/بازتعریف محتوای متون تاریخ هنر بر اساس آموزه های اسلامی(مشاهده مقاله)

*آریو ناصریــــان/شهر ایرانی ـ اسلامی به مثابه متن؛ مبانی تاریخی ـ نظری ایجاد الگویی برای خوانش جامعه شناسانه شهر و اجزای آن(مشاهده مقاله)

*فرزانه فرشیدنیک، رضا افهمی، مجتبی انصاری/بررسی فرایند خلق معانی و بیانِ مضامین عرفانی در شهر اسلامی نمونه موردی: اصفهان عصر صفوی(مشاهده مقاله)

*حسین سلطان زاده/دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان مسلمان درباره شهــر آرمـانـی(مشاهده مقاله)

*اصغر فهیمی فر/مطالعه تلویزیون از منظر زیبایی شناسی(مشاهده مقاله)

*محمدرضا لیلیان، محمدجواد مهدوی نژاد، حمیدرضا صارمی/بررسی چگونگی نفی فردیت در آثار معماری اسلامی دوران قاجار (براساس میزان ظهور اسامی معماران و سازندگان بر روی ابنیه)(مشاهده مقاله)

*علی اکبر تقوایی، غزاله فتوحی، محسن رستمی/نقش نشانه های شهری و نمادها در تقویت هویّات ایرانی ـ اسلامی در شهرسازی معاصر(مشاهده مقاله)

*مهدیه عابدی، نسیم خانلو، الهام رضوی، سید امیر سامان اوالی /بازشناخت شهرسازی مکتب اصفهان بر پایه نظامات حکمی هنر اسلامی(مشاهده مقاله)

* امیرحسن ندایی/ زمان و مکان قدسی در هنر عاشورایی(مشاهده مقاله)

*حمیدرضا صارمی/تحلیل پیدایش شهر امن از منظر اسلام(مشاهده مقاله)

*سیما بستانی، مهدی حقیقت بین/جایگاه حس تعلق در شهر اسلامی ـ ایرانی با تأکید بر محلّه(مشاهده مقاله)

*محمدجواد مهدوی نژاد، الهه ایمـــانی/مقایسه تطبیقی نظریه های شاخص در تعریف چیستی هنر اسلامی(مشاهده مقاله)

*حمیدرضا عظمتی، سعید نوروزیان ملکی، سمیه پورباقر/الگوی اسلامی آموزش و مفهوم رضایتمندی در طراحی معماری مدارس ایرانی(مشاهده مقاله)

*سارا بهمنی کازرونی، محمدرضا پورجعفر/ تجلی فرهنگ در فضاهای معماری ایرانی ـ اسلامی با تأکید بر سلسله مراتب فضایی مجموعه زندیه شیراز(مشاهده مقاله)

*محمدجواد مهدوی نژاد، سیما رضائی آشتیانی/رویکرد حکمی به تعریف چیستی هنر اسلامی(مشاهده مقاله)

*سید غلامرضا اسلامی، اعظم اصلانی سنجدری، فاطمه بلاش/ عملکرد انجمن علمی هنر اسلامی ایران مبتنی بر مدل توسعه درون زا(مشاهده مقاله)

*حامد بیتی، سیامند پناهی/نقش مساجد محله ای بر رفتار شهروندان(مشاهده مقاله)

*سیده حمیده شعبانی، سید ابراهیم حسینی، ندا بلائیان، عزاله عباسیان /نقش ادبیات و حکمت اسلامی درتکامل صور معماری و شهرسازی ایران(مشاهده مقاله)

*امیررضا خاوریان گرمسیر، مهدی علیان،محمدرضا رضایی،رامین چراغی/سرزندگی شهر اسلامی در راستای مدیریت پایدار شهری(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت