. معماری اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | Saturday, 15 May , 2021 |
فارسی English

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی آبان‌ماه سال جاری با مشارکت پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی برگزار می‌شود. کمیسیون سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی این کنگره که برای اولین بار تشکیل شده است، با محوریت دانشگاه امام حسین(ع) برگزار خواهد شد. محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون چهار ...به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی آبان‌ماه سال جاری با مشارکت پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی برگزار می‌شود. کمیسیون تمدن نوین اسلامی این کنگره با محوریت دانشگاه شاهد برگزار خواهد شد. محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی محور اول. دولت اسلامی در تمدن نوین ...به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی آبان‌ماه سال جاری با مشارکت پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی برگزار می‌شود. کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی این کنگره با محوریت دانشگاه عالی دفاع ملی و فرهنگستان علوم اسلامی برگزار خواهد شد. محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون 1) الگوی مدیریت تحول ...به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره از سوی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در رشته‌های مختلف علوم انسانی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ با مشارکت پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی برگزار می‌شود. کمیسیون علوم سیاسی اسلامی این کنگره با محوریت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با ...به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در 16 کمیسیون تخصصی، آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. طبق روال کنگره‌های گذشته، هر کمیسیون محورهایی را به عنوان محور پیشنهادی برای ارسال مقاله تعیین می‌کند که البته ارسال مقاله خارج از محورهای پیشنهادی نیز مجاز بوده و مقاله مورد بررسی ...به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در 16 کمیسیون تخصصی، آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. طبق روال کنگره‌های گذشته، هر کمیسیون محورهایی را به عنوان محور پیشنهادی برای ارسال مقاله تعیین می‌کند که البته ارسال مقاله خارج از محورهای پیشنهادی نیز مجاز بوده و مقاله مورد بررسی ...به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در 16 کمیسیون تخصصی، آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. طبق روال کنگره‌های گذشته، هر کمیسیون محورهایی را به عنوان محور پیشنهادی برای ارسال مقاله تعیین می‌کند که البته ارسال مقاله خارج از محورهای پیشنهادی نیز مجاز بوده و مقاله مورد بررسی ...مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مهلت ارسال اصل مقاله تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

**************

دسترسی سریع به آخرین اخبار مرتبط با کنگره در پیام رسان های داخلی

مشابهت یابی مقالات با کمک سامانه سمیم نور
your-alt
  • تصویر ثابت