. نشست تخصصی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) به کار خود پایان داد | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

نشست تخصصی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) به کار خود پایان داد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل ازمجمع عالی علوم انسانی اسلامی، نوبت عصر نشست تخصصی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) عصر امروز با حضور کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در قم برگزار شد که در ذیل به گزارش کاملی از مباحث مطروحه در این نشست می پردازیم.
علم الهدی:
یکی از امتیازات علوم انسانی، استفاده از تجربیات عینی است
اولین سخنران نوبت عصر، دکتر جمیله سادات علم الهدی بود که در سخنانی گفت: این نظریه را در کنار برخی از اصول فلسفه صدرایی از جمله حرکت جوهری قراردادیم.
وی افزود: مساله تکوین اعتباریات بسیار مهم است و خود علامه نیز بیان می کند که باید به دورانی برگردیم که آن را نوزادی می گوییم؛ باید روی برهان تجربی توجه کنیم زیرا یکی از امتیازات علوم انسانی توجه به برهان تجربی و توجه به عینیات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآورشد: در حوزه تعلیم و تربیت، برخی از عالمان این حوزه نظریات خود را با تجربیات عینی خود توسعه می دهند؛ روش شناسی علامه این فرصت را ایجاد می کند که از مشاهدات استفاده کنیم و آنها را به شکل مفصل مورد کاربرد قراردهیم.
علم الهدی در پایان یادآورشد: در علوم اجتماعی و برای بسط نظریه اعتباریات در علوم اجتماعی می توانیم از فلسفه های معاصر کمک بگیریم و بنده نیز بیان می کنم که به بحث برهان های تجربی در این زمینه توجه کنیم.

احمد رضا یزدانی مقدم:
علامه طباطبایی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی تاریخ است
در ادامه این نشست، حجت الاسلام احمد رضا یزدانی مقدم، گفت: فلسفه سیاسی دانشی است که موضوع آن، سیاست و روش آن فلسفی است؛ یعنی تحلیل فلسفی از موضوعات سیاسی ارایه می دهیم.
وی افزود: در این جا این سوال پیش می آید که علامه در این خصوص مباحثی داشته است یا خیر؟ امروزه این پرسش در خصوص همه فلاسفه مطرح است؛ راه حل آسان و پذیرفته شده آن است که متنی که اهل این دانش، آن متن را فلسفه سیاسی به شمار می آورند را به عنوان فلسفه سیاسی قرار می دهیم که از جمله آنها جمهور و سیاست افلاطون و ارسطو است.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: محور بحث فلسفه سیاسی، تحلیل فلسفی موضوع حکومت و قانون است و ازاین حیث مرحوم علامه با مقاله ولایت و زعامت و همچنین مباحث مهم تفسیری ذیل چندین آیه یک فیلسوف سیاسی به شمار می روند.
وی اظهارکرد: مرحوم علامه یک فیلسوف سیاسی بزرگ در عصر معاصر به حساب می آیند زیرا مبانی فلسفی خاصی را در حوزه سیاسی مطرح می کنند؛ ایشان در مبانی فلسفی خود به شیوه ای جالب پایه گذاری تفکرات فلسفی سیاسی و حتی روابط بین المللی را در قالب نوع تفکر خاص خود بیان می کنند.

علی اصغر قائمی نیا :
نظریه اعتباریات علامه در زمینه پولی کارگشا است
در ادامه این نشست، علی اصغر قائمی نیا در ارایه مبحث خود با محوریت پول و نظریه اعتباریات علامه گفت: مدت ها است مسایل ما از حوزه اجتماع فاصله گرفته است و به همین دلیل سعی کردیم یک چالش روز را با بحث اعتباریات مطرح کنیم.
وی گفت: توصیه اول این تحقیق آن است که رویکرد بانک مرکزی باید تغییر کند؛ دومین توصیه آن است که توقف خلق پول در کشور به شیوه فعلی انجام شود؛ همچنین استقبال از اشکال جدید پول و تکنولوژی های پولی که با بحث اعتباریات علامه سازگار است دیگر توصیه این تحقیق است.
قائمی نیا عنوان کرد: نباید منتظر باشیم که دولت یک ابزار پولی را تکمیل و ارایه کند بلکه شکل های جدید پولی روی بحث اصل پول به معنی واسطه معامله ای محوریت پیدا می کند.

جوانعلی آذر:
نظریه اعتباریات در زمینه مدیریت فضای اجتماعی کاربرد دارد
جوانعلی آذر، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در ادامه این نشست، گفت:
جوانعلی آذر گفت: اگر مدیریت را به معنی انجام کار تعریف کنیم مدیر را کسی معرفی می کنیم که از بی امکاناتی با کار درست به بهترین شکل ماموریت خود را انجام دهد؛ در این فضا اعتبار لغویت خود را نشان می دهد.
وی یادآورشد: اگر تعریف مدیریت را انجام کار از طریق دیگران بدانیم، بیان می شود در کتاب پست کاپیتالیست بیان می شود که در دوره سنتی مدیریت سرمایه داری جدید است زیرا در دوره سنتی تخصص محور بود و همه کارها را خودش انجام می دهد ولی شما باید تخصص ها را طوری در کنار هم جمع کنید که به محصول مبدل شود.
وی افزود: در گذشته رابطه های مدیر و کارگر، رابطه اجاره ای بود ولی امروز روابط تقسیم شده است و رابطه نیز ریاست و مرئوسی نیست بلکه به تعبیر مرحوم علامه اعتبارات ردخصصوص تساوی طرفیین دیگر کسی محتاج کسی نیست بلکه تخصص ها باعث می شود روابط تغییر کند هرچه متخصص تر باشد روابط تساوی طرفین شکل می گیرد.

سیدعلی سیدی فرد ؛
مدیریت فضای اجتماعی و کارکرد نظریه اعتباریات علامه
سیدعلیسیدی فرد آخرین سخنران این نشست بود که در سخنانی بیان کرد: در دیدگاه علامه، اعتبار وجوب شرط لازمه هر فعلی است.
وی افزود: در اینجا چند پرسش در خصوص اصل نظریه مطرح است؛ اول اینکه وقتی ایشان اعتبار را شرط لازم فعل می دانند، سوال این است که چرا این ضرورت باید وجود داشته باشد؟
پژوهشگر دانشگاهی بیان کرد: فارابی زمانی که می خواهد منطق را در جهان اسلام وارد کند بیان می کند که ارسطو مباحث خود را با اصطلاحات مشهور اهل زمانه خود مطرح می کند و او نیز با همین روش منطق را معرفی کرد؛
وی گفت: از نظریه اعتباریات می توان در حوزه هایی چون تغییر اجتماعی استفاده کرد که از جمله اصول آن می توان به اخف و اسهل استفاده کرد که دارای زیر مباحثی هستند که از جمله آنها می توان به سنت گرایی اشاره کرد.

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت