. نظام نامه | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 26 May , 2022 |
فارسی English

نظام نامه

باسمه تعالی

آیین‌نامه‌ی اجرایی کنگره

ماده ۱:موضوع:

 در راستای برگزاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و اعطای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی، آیین‌نامه‌ی اجرایی کنگره و جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و نحوه تعامل مراکز همکار و ارکان کنگره به شرح زیر ارائه می‌گردد.

در این آیین‌نامه منظور از کنگره همان کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و منظور از شورا همان شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و منظور از جایزه همان جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و منظور از دبیرخانه دایمی همان دبیرخانه دایمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی است.

 

ماده ۲: ارکان کنگره:

 1. شورای سیاست‌گذاری
 2. دبیرخانه دایمی
 3. شورای علمی
 4. کمیسیون‌های تخصصی

 

ماده ۳: مراکز همکار:

مراکز همکار به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 1. کلیه مراکز دانشگاهی و حوزوی فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی در هر دوره می‌توانند با ارائه حداقل سه مقاله علمی ـ پژوهشی به دبیرخانه کنگره که از جهت محتوا به تایید معاونت پژوهشی آن مرکز رسیده باشد، در لیست همکاران کنگره قرار گیرند.
 2. مراکز فرهنگی و رسانه‌ای واجد صلاحیت در هر دوره می‌توانند با ارائه کمک رسانه‌ای، فرهنگی و یا مالی در لیست همکاران کنگره قرار گیرند.
 3. مراکز دانشگاهی و حوزوی که مسئولیت مستقیم در برگزاری کنگره دارند.

 

ماده ۴: وظایف شورای سیاست‌گذاری:

الف- سیاست‌گذاری و هدایت کلان

ب- بررسی و تصویب نهایی تصمیمات دبیرخانه دایمی و شورای علمی

ج- تصویب دبیر علمی پس از پیشنهاد رئیس شورا

د- تصویب روسای کمیسیون‌های تخصصی کنگره پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دایمی و دبیر علمی

ماده ۵: اعضای شورای سیاست‌گذاری:

 1. رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا به عنوان رئیس شورا
 2. دبیر شورا
 3. دبیر علمی کنگره و رئیس دبیرخانه دایمی
 4. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی
 5. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 6. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 7. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 8. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار دانشگاه بین‌المللی المصطفی(ص)
 9. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 10. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
 11. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار موسسه حکمت و فلسفه ایران
 12. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 13. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
 14. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار دانشگاه سوره
 15. رئیس یا نماینده تام‌الاختیار دانشگاه معارف اسلامی
 16. رئیس مرکز رشد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
 17. رئیس مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی

تبصره: جلسات شورای سیاست گذاری با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن نیز با رای اکثریت حاضران، معتبر است.

 

ماده ۶: وظایف رئیس شورا:

 1. تشکیل و اداره جلسات
 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های تعیین شده و تلاش در جهت رفع موانع در این زمینه
 3. انتصاب دبیر شورا
 4. پیشنهاد گزینه دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دایمی به شورا جهت انتصاب. این دو مسئولیت عنداللزوم می‌تواند تفکیک گردد.
 5. صدور احکام روسای کمیسیون‌های تخصصی پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دایمی و دبیر علمی و تایید شورای سیاست‌گذاری
 6. انتصاب روسای کمیته‌های دانشگاهی، حوزوی، بین‌الملل، اجرایی و رسانه­ای پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دایمی و دبیر علمی.

 

ماده ۷: وظایف دبیر شورا:

 1. تهیه پیش‌نویس دستور جلسات شورا و ارائه به رئیس شورا
 2. تنظیم پیش‌نویس مصوبات و ارائه به رئیس شورا
 3. دعوت از اعضا برای حضور در جلسات
 4. ابلاغ مصوبات شورا
 5. پیگیری مصوبات شورا
 6. تعامل نزدیک با مراکز همکار و بسترسازی برای تحقق اهداف کنگره در چارچوب مصوبات
 7. شناسایی و جذب ظرفیت‌ها جهت تقویت اهداف کنگره

 

ماده۸: ارکان دبیرخانه دایمی:

 1. دبیر علمی و رئیس دبیرخانه
 2. کمیته دانشگاهی
 3. کمیته حوزوی
 4. کمیته بین‌الملل
 5. کمیته اجرایی
 6. کمیته رسانه‌ای
 7. مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی

 

ماده ۹: وظایف دبیرخانه دایمی:

 1. تهیه پیش‌نویس فراخوان مقالات
 2. تهیه پیش‌نویس بیانیه علمی کنگره و جایزه جهانی
 3. انتشار فراخوان مقالات و جایزه جهانی
 4. پیگیری تشکیل جلسات منظم شورای علمی
 5. تهیه و تنظیم دستور جلسات شورای علمی
 6. پیگیری مصوبات شورای علمی
 7. دریافت مقالات و ارائه به کمیسیون‌های تخصصی جهت ارزیابی
 8. تعیین کاندیداهای احراز جایزه جهانی در کمیته علمی و ارائه به شورای سیاست‌گذاری جهت تایید نهایی

 

ماده۱۰: وظایف کمیته دانشگاهی:

 1. ارتباط نزدیک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به منظور استفاده از ظرفیت آنها
 2. طراحی و برگزاری پیش‌نشست‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با همکاری مراکز همکار

ماده ۱۱: وظایف کمیته حوزوی:

 1. ارتباط نزدیک با مراکز حوزوی به منظور استفاده از ظرفیت آنها
 2. طراحی و برگزاری پیش‌نشست‌ها در مراکز حوزوی با همکاری مراکز همکار

 

ماده ۱۲: وظایف کمیته بین الملل:

 1. ارتباط‌گیری با نخبگان علمی خارج از کشور و تمهید حضور آنها در کنگره یا حضور صاحب نظران ایرانی در نشست‌های مرتبط در کشورهای دیگر
 2. شناسایی نخبگان علمی خارج از کشور، فراخوان علمی و سفارش مقالات و ارزیابی مقالات دریافتی و دعوت از اعضا برای حضور در کنگره

 

ماده ۱۳: کمیته رسانه‌ای:

 1. پوشش حداکثری رسانه‌ای اخبار مربوط به کنگره

 

ماده ۱۴: کمیته اجرایی:

 1. مسئولیت اجرایی برگزاری کنگره در روزهای برگزاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
 2. مسئولیت اجرایی برگزاری آیین اعطای جایزه جهانی

 

ماده ۱۵: مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی

این مرکز با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های علمی ارزشمند در حوزه علوم انسانی اسلامی تشکیل می‌گردد. مسئولیت این مرکز بر عهده مرکز رشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) می‌باشد. مدیر مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی به پیشنهاد رئیس مرکز رشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) و با تایید رئیس شورای سیاست‌گذاری تعیین می‌گردد.

 

ماده ۱۶: اعضای شورای علمی:

 1. دبیر علمی کنگره به عنوان رئیس شورای علمی
 2. رئیس کمیسیون مدیریت اسلامی
 3. رئیس کمیسیون اقتصاد اسلامی
 4. رئیس کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی
 5. رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی
 6. رئیس کمیسیون روانشناسی اسلامی
 7. رئیس کمیسیون هنر و معماری اسلامی
 8. رئیس کمیسیون فقه و حقوق اسلامی
 9. رئیس کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی
 10. رئیس کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی
 11. رئیس کمیسیون علوم سیاسی اسلامی
 12. رئیس کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 13. دبیر شورای سیاست‌گذاری
 14. ۳ الی ۵ مشاور علمی با نظر رئیس دبیرخانه دایمی

 

ماده ۱۷:وظایف شورای علمی:

 1. تهیه موضوعات فراخوان کنگره و پیشنهاد به شورا جهت تصویب
 2. تایید نهایی شاخص‌های ارزیابی مقالات
 3. داوری و تایید نهایی مقالات
 4. بررسی علمی کاندیداهای جایزه جهانی حسب نظام‌نامه جایزه
 5. بررسی و اظهارنظر درباره موارد ارجاعی از سوی شورای سیاست‌گذاری

تبصره: جلسات شورای علمی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن نیز با رای اکثریت حاضران، معتبر است.

 

ماده ۱۸: وظایف کمیسیون‌های تخصصی

 1. تدوین و پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی مقالات به کمیته علمی
 2. شناسایی نخبگان در هرکدام از محورها و سفارش مقالات اختصاصی
 3. دریافت مقالات
 4. ارزیابی مقالات بر اساس شاخص‌ها و ضوابط و غنابخشی محتوایی مقالات
 5. ارزیابی اولیه علمی کاندیداهای جایزه حسب نظام‌نامه
 6. اداره کمیسیون‌ها در روز برگزاری کنگره حسب ضوابط

تبصره ۱: مسئولیت کمیسیون‌های تخصصی در هر سال یا دوره براساس توانایی بالفعل مراکز همکار پس از پیشنهاد رئیس دبیرخانه دایمی در شورای سیاست‌گذاری تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: کمیسیون‌های تخصصی از حداقل ۵ نفر از اعضای هیات علمی برجسته مراکز حوزوی و دانشگاهی تشکیل می‌گردند که به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید دبیر علمی کنگره انتخاب می‌گردند.

 

ماده۱۹: اصلاح و بازنگری:

مواد و تبصره‌های این آیین‌نامه می‌تواند با درخواست یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصویب دو سوم اعضا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

 

ماده ۲۰: امور مالی:

هزینه‌های اجرایی کنگره به علاوه هزینه داوری و حق‌التالیف مقالات مصوب در کنار جذب کمک‌های دولتی و مشارکت همکاران با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تامین می­گردد. هزینه اداره کمیسیون‌های تخصصی از قبیل حق‌الجلسات، ایاب و ذهاب و همچنین حقوق نیروهای مرتبط با کنگره بر عهده مراکز همکار می‌باشد.

این آیین‌نامه در ۲۰ ماده و ۴ تبصره در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و اعطای دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۰/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.

تصویر ثابت