. قرآن و علوم انسانی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

قرآن و علوم انسانی کنگره هفتم

اعضای کمیته علمی کمیسیون: رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید محمد نقیب دبیر کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید کریم خوب بین خوش‌نظر   سایر اعضای کمیته علمی: حجت‌الاسلام دکتر سید محمد اسماعیلی دکتر صمد اسمی قیه باشی دکتر احمد امیدوار دکتر مجید چهری حجت‌الاسلام دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده دکتر مهدی داوری دکتر محسن دیمه کار حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی دکتر زینب روستایی حجت‌الاسلام دکتر سید احمد سجادی […]

قرآن و علوم انسانی کنگره ششم

رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید محمد نقیب دبیر کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید کریم خوب بین خوش‌نظر دکتر کاوند – دکتری مدرسی معارف اسلامی دکتر سید احمد سجادی– دکتری علوم قرآنی دکتر مرتضی رضوانی زاده – دکتری فقه دکتر اسماعیل عبداللهی– دکتری ادیان و مذاهب دکتر چگونگی– دکتری تاریخ دکتر شاملی– دکتری ادبیات دکتر محمود مختاربند– […]

تصویر ثابت