. هنر اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024 |
فارسی English

هنر اسلامی کنگره ششم

رئیس کمیسیون: دکتر مهدی محمدزاده، استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز دبیر کمیسیون: دکتر کریم میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز   سایر اعضای کمیته علمی کمیسیون: دکتر محمد خزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتر حسن بلخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دکتر محسن مراثی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دکتر اصغر […]

تصویر ثابت