. مدیریت تحول علوم انسانی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

مدیریت تحول علوم انسانی کنگره هفتم

اعضای کمیته علمی کمیسیون: رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند/ استادیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی دبیر کمیسیون: حمید ابدی مرزونی/ دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملّی و تحقیقات راهبردی سایر اعضای کمیته علمی: دکتر عبدالحسین صفایی/ ریاست دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی […]

مدیریت تحول علوم انسانی کنگره ششم

رئیس کمیسیون: حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی دبیر کمیسیون: دکتر حمید ابدی، دکترای مدیریت راهبردی دانش سایر اعضای کمیته علمی: دکتر عباس چهاردولی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملّی و تحقیقات راهبردی/ رییس پژوهشکده مدیریت راهبردی، سرمایه انسانی و […]

مدیریت تحول علوم انسانی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر سید جواد امینی، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی ۱) دکتر عباس چهاردولی، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی؛ ۲) دکتر محمود حکمت نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ۳) حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ۴) حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند، استادیار فرهنگستان علوم اسلامی؛ […]

تصویر ثابت