. تمدن نوین اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

تمدن نوین اسلامی کنگره هفتم

رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی/ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دبیر کمیسیون: دکتر مهدی نادری/ استادیار دانشگاه شاهد   سایر اعضای کمیته علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابوطالبی/ استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیب الله بابایی/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دکتر فرزاد جهان‌ بین/ […]

تمدن نوین اسلامی کنگره ششم

اعضای کمیته علمی این کمیسیون: رئیس کمیسیون: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دبیر کمیسیون: دکتر مهدی نادری، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد سایر اعضای کمیته علمی: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب الله بابایی، عضو […]

تصویر ثابت