.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون هنر اسلامی

مبانی و مطالعات نظری هنر اسلامی –  بحث وجود و ماهیت هنر اسلامی – حکمت و فلسفه هنر اسلامی –  فقه و هنر اسلامی –  نقش جنبشهای عرفانی و تصوف در هنر اسلامی –  زیبایی شناسی هنر اسلامی –  نمادشناسی هنر اسلامی – جامعه شناسی هنر اسلامی – جایگاه اخلاق در هنر اسلامی – مراتب […]

تصویر ثابت