.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»   محور ویژه مدیریت اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب   محورهای عمومی ۱.مدیریت اسلامی و شعار سال؛ تولید مانع زدایی ها پشتیبانی ها ۲.منابع انسانی و مدیریت اسلامی ۳.رفتار سازمانی و مدیریت اسلامی ۴.سیاستگذاری و مدیریت اسلامی ۵.بازاریابی و مدیریت اسلامی ۶.الگوهای اسلامی در حوزه های مختلف مدیریت ۷.الزامات و  […]

تصویر ثابت