.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «قرآن و علوم انسانی»

در ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون قرآن و علوم انسانی محورهای ذیل را برای فراخوان مقاله در نظر گرفته است: محور ویژه: نظام‌سازی قرآنی الف. معناشناسیِ نظام‌سازی قرآنی؛ ب. نظام شناسی و نظام سازی؛ ج. روش شناسی نظام سازی قرآنی؛ د. رویکردهای موجود در خصوص نظام سازی قرآنی؛ ه. نظام تربیتی و اخلاقی […]

تصویر ثابت