.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی» محور اول – ماهیت، چیستی و چشم انداز روان‌شناسی اسلامی: موضوع روان‌شناسی اسلامی اهداف روان‌شناسی اسلامی قلمرو روان‌شناسی اسلامی جایگاه روان‌شناسی اسلامی در هندسه معرفتی اسلام (ارتباط آن با سایر علوم اسلامی) وضعیت موجود و مطلوب روان‌شناسی اسلامی تبارشناسی روان‌شناسی اسلامی محور دوم – مبانی پارادایمی روان‌شناسی اسلامی و نحوه تأثیر […]

تصویر ثابت