.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون هنر اسلامی

مبانی و مطالعات نظری هنر اسلامی –  بحث وجود و ماهیت هنر اسلامی – حکمت و فلسفه هنر اسلامی –  فقه و هنر اسلامی –  نقش جنبشهای عرفانی و تصوف در هنر اسلامی –  زیبایی شناسی هنر اسلامی –  نمادشناسی هنر اسلامی – جامعه شناسی هنر اسلامی – جایگاه اخلاق در هنر اسلامی – مراتب […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی»

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون چهار کلان محور که محورهای جزئی‌تر ذیل آن قرار می‌گیرند: ۱) الگوی اسلامی روابط نظام‌های اجتماعی و حکمرانی اسلامی ۲) ترسیم مقصد نهایی حکمرانی اسلامی در نظام‌های اجتماعی الف) الگوی مطلوب اسلامی نظام‌های اجتماعی الگوی مطلوب نظام اقتصاد اسلامی الگوی مطلوب نظام سیاست اسلامی الگوی مطلوب نظام خانواده اسلامی الگوی […]

محورهای فراخوان کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی محور اول. دولت اسلامی در تمدن نوین اسلامی الگوی تراز دولت اسلامی در روند تحقق دولت اسلامی مبانی و ماهیت مشروعیت ِدولت اسلامی در روند تحقق تمدن نوین اسلامی الگوهای دولت اسلامی مبتنی بر نظام‌ مردم سالاری دینی در روند تحقق تمدن نوین اسلامی نظریه دولت […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «قرآن و علوم انسانی»

در ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون قرآن و علوم انسانی محورهای ذیل را برای فراخوان مقاله در نظر گرفته است: محور ویژه: نظام‌سازی قرآنی الف. معناشناسیِ نظام‌سازی قرآنی؛ ب. نظام شناسی و نظام سازی؛ ج. روش شناسی نظام سازی قرآنی؛ د. رویکردهای موجود در خصوص نظام سازی قرآنی؛ ه. نظام تربیتی و اخلاقی […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی»

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون ۱) الگوی مدیریت تحول علوم انسانی: _ فراتحلیل الگوهای پیشنهاد شده – الگوی تولید محتوای اسلامی در علوم انسانی – الگوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تحول علوم انسانی – الگوی سازماندهی تحول علوم انسانی – ارزیابی کاربست عملی الگوهای تجربه شده ۲) ارزیابی تجربه گام اول انقلاب اسلامی در مدیریت تحول […]

محورهای اصلی کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محورهای اصلی کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محور ویژه این کمیسیون در کنگره ششم، «برنامه هفتم به عنوان اولین گام بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. سایر محورهای فراخوان این دوره کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از این قرار است: الف) ماهیت اسلامی و ایرانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ماهیت پیشرفت اسلامی در مقابل مفهوم […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «شهرسازی و معماری اسلامی»

محور اصلی مباحث: تحقق معماری و شهرسازی با هویت (اسلامی-ایرانی) محورهای چهارگانه در تحقق معماری و شهرسازی با هویت ( اسلامی– ایرانی )     ۱- اصلاح و ارتقاء در فرآیند دانش آموختگی ۱- اصلاح و ارتقاء سرفصل و محتوای دروس، رشته‌ها و گرایش‌های آموزشی ۲- اصلاح و ارتقاء موضوعات پژوهشی و روش تحقیق در […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»   محور ویژه مدیریت اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب   محورهای عمومی ۱.مدیریت اسلامی و شعار سال؛ تولید مانع زدایی ها پشتیبانی ها ۲.منابع انسانی و مدیریت اسلامی ۳.رفتار سازمانی و مدیریت اسلامی ۴.سیاستگذاری و مدیریت اسلامی ۵.بازاریابی و مدیریت اسلامی ۶.الگوهای اسلامی در حوزه های مختلف مدیریت ۷.الزامات و  […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

محورهای کمیسیون علوم سیاسی اسلامی در کنگره ششم محور اول: مباحث مفهومی و نظری دولت اسلامی نقد و برسی نظریه‌های دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریه دولت مطلوب از منظر فیلسوفان سیاسی مسلمان ماهیت دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی هدف دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی وظایف و کارویژه‌های دولت از منظر فلسفه سیاسی […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی» محور اول – ماهیت، چیستی و چشم انداز روان‌شناسی اسلامی: موضوع روان‌شناسی اسلامی اهداف روان‌شناسی اسلامی قلمرو روان‌شناسی اسلامی جایگاه روان‌شناسی اسلامی در هندسه معرفتی اسلام (ارتباط آن با سایر علوم اسلامی) وضعیت موجود و مطلوب روان‌شناسی اسلامی تبارشناسی روان‌شناسی اسلامی محور دوم – مبانی پارادایمی روان‌شناسی اسلامی و نحوه تأثیر […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فقه و حقوق اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فقه و حقوق اسلامی»   محورهای اصلی: ۱) فلسفه فقه (با تأکید بر حل معضلات جهان معاصر) ۲) فلسفه حقوق (با تأکید بر حل معضلات جهان معاصر) ۳) روش‌شناسی فقه و حقوق ۴) فقه و اخلاق ۵) فقه و آینده‌پژوهی ۶) جریان‌شناسی فقه ۷) جریان‌شناسی حقوق ۸) فقه و جریان‌های تکفیری ۹) […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی»

محورهای عمومی روش ها و رویکردهای نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی نظریه­های تعلیم و تربیت اسلامی در آراء اندیشمندان مسلمان و قرآن و حدیث مبانی، اهداف، اصول و روشهای ساحتهای مختلف از منظر تعلیم و تربیت اسلامی تحلیل و بررسی اسناد بالادستی آموزشی و تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی تحلیل ونقد برنامه […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»

۱٫ مناسبات ارزش و واقعیت در علوم انسانی اسلامی ۲٫ مناسبات نظریه‌پرداز و نظریه در علوم انسانی اسلامی ۳٫ مناسبات فرد (عامل) و جامعه (ساختار) در علوم انسانی اسلامی ۴٫ مناسبات علت و دلیل در علوم انسان اسلامی ۵٫ غایات علوم انسانی اسلامی (تربیت فردی، هدایت اجتماعی، تمدن‌سازی و …) ۶٫ ظرفیت نظریه‌های منطق (ارسطویی، […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی»

در ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون اقتصاد اسلامی محورهای ذیل را برای فراخوان مقاله در نظر گرفته است: الف) محور اصلی: نقشه راه اقتصاد اسلامی ب) محورهای فرعی: ۱- مباحث و موضوعات نظری: – ماهیت (چیستی) اقتصاد اسلامی – روش‌شناسی اقتصاد اسلامی – مرزهای مبنایی اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سوسیالیستی […]

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی» محور ویژه: «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی» سایر محورهای فراخوان: محور اول: فلسفه و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ماهیت‌شناسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی نقش هستی‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی نقش روش‌شناسی، در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی نقش انسان‌شناسی در روش‌های تحقیق در […]

تصویر ثابت