.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دهم

جلد دهم :کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی غلام حیدر کوشا/«هستی‌ شناسی اجتماعی» در حکمت صدرایی (بررسی «تکوین جامعه» و «هستی اجتماعی انسان» در حکمت متعالیه) (مشاهده مقاله) مسعود کریمی بیرانوند/ بازتعریف مفهوم سبک زندگی بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبائی(مشاهده مقاله) غلام حیدر کوشا/جایگاه «انگاره‎پژوهی» در اندیشه اجتماعی حوزوی (جریان‌شناسی اسلامی‌ سازی علوم […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد نهم

جلد نهم :کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی احمد احسانی‎ فر/ ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی (مشاهده مقاله) حسین جاور،حسین هوشمندفیرروزآبادی/نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد (مشاهده مقاله) عبدالله رجبی/گفتار در روش‌شناسی مطالعات حقوقی در حقوق ایران(مشاهده مقاله) محمد طادی، رضا جلالی/بررسی مقایسه‌ای مبانی حقوق بشر […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هشتم

جلد هشتم :کمیسیون تخصصی هنر و معماری اسلامی علیرضا عندلیب /مبانی نظری نوسازی متوازن بافت‌ های فرسوده شهری  (مشاهده مقاله) سمانه تقدیر /تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه(مشاهده مقاله) مهدی حمزه‌نژاد، زهرا ثروتی/ راهکارهای تامین سلامت در معماری و شهرسازی اسلامی(مشاهده مقاله) […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم

  جلد هفتم :کمیسیون تخصصی روانشناسی اسلامی مبین صالحی ، عباس پسندیده ، مسعود جان‌ بزرگی ،سیدکاظم رسول‌ زاده طباطبائی/مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن (مشاهده مقاله) حمید مهدی‌زاده/ بازتبیین سبک زندگی در گستره روان‎شناسی، جامعه‌شناسی و اسلام(مشاهده مقاله) رحیم ناروئی نصرتی/تبیین ارتباط نفس و بدن بر اساس […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد ششم

جلد ششم :کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی رسول رضوی، محمد پارچه‌باف دولتی،ایمان روشن‌بین/ الگوی تاریخ‌پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول کلامی امامیه: چیستی، چرایی، چگونگی  (مشاهده مقاله) مسعود مطهری‌نسب /کاربرد روش‌پژوهی در مطالعات تمدن اسلامی (مشاهده مقاله) امین‌رضا عابدی‎نژاد/تبیین رابطه فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلام(مشاهده […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلدپنجم

جلد پنجم :کمیسیون تخصصی اقتصاد  اسلامی زانا مظفری، محمدعلی متفکر آزاد، سید مهدی موسویان، خاطره علیلو/بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه در اقتصاد متعارف (مشاهده مقاله) علی مصطفوی ثانی/تبیین جوهره اندیشه شهید بهشتی در باب عدالت اجتماعی(مشاهده مقاله) محمدجواد رضائی، مهدی موحدی بکنظر/ ماهیت عادلانه اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم :کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی سیدمحمود طیب‌حسینی، محمد شجاعیان/دو رویکرد متفاوت به قیام برای خدا در سیاست (با تأکید بر سوره سبأ) (مشاهده مقاله) مهدی طاهری/نسبت فلسفه سیاسی و صنعت در تمدن اسلامی(مشاهده مقاله) محمدحسین خلوصی/تبیین مفهوم و مؤلفه‌های شهروندی در فلسفه سیاسی ارسطو و فارابی (مشاهده مقاله) حجت‌الله علی محمدی، محمد شجاعیان، […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

جلد سوم :کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی علیرضا افضلی / مدیریت اسلامی، مدیریت مبتنی بر سنت‌های الهی مورد مطالعه: سنت رزق (مشاهده مقاله)          مهدیه سادات خشوعی (نویسنده مسئول)، حمیدرضا عریضی / تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی(مشاهده مقاله) حسین قلی‎پور / درآمدی بر نظریه […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

جلد دوم :کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی محمدرضا خاکی قراملکی / بررسی و تحلیل نظریه فلسفه‌های مضاف به مثابه رویکردی روش‎شناختی در تحول علوم انسانی (مشاهده مقاله) سیدمحمد‎رضا تقوی/ تولید مفاهیم پایه: گامی اساسی برای تأسیس روان‎شناسی اسلامی (مشاهده مقاله) علی جعفری ، حسن عبدی/ نقد هستی‎شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه […]

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

جلد اول :کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت محسن فرمهینی فراهانی/نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسلامی (مشاهده مقاله) نیکو دیالمه ، مرضیه دهقانی،سکینه خوش صفت(نویسنده مسئول)/ تبین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی (مشاهده مقاله) یدالله اسفندیاری ، سولماز نور آبادی / تبیین و تحلیل رویکردهای بومی سازی برنامه درسی علوم […]

چکیده مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

در چهارمین دوره کنگره بین المللی علوم انســانی اســلامی، تعداد زیــادی از محققان و اندیشمندان علاقمند به علوم انســانی اسلامی برای مشارکت در مسیر اهداف کنگره با ارسال چکیده مقالات آمادگی خود را اعلام داشتند. تعداد چکیده های ارسالی بیش از آن چیزی اســت که در کتاب حاضر می بینید. هر چکیــده ابتدا در دبیرخانه […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد ششم

جلدششم :کمیسیون فقه و حقوق اسلامی *ابوالحسن حسنی/انسان شناسی فقهی(مشاهده مقاله) *سید محمود میرخلیلی/انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی(مشاهده مقاله) *سیدابراهیم حسینی/شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی(مشاهده مقاله) *مهدی معلی/روش شناسی حل مسائل اخلاق زیستی در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام(مشاهده مقاله) *محسن ملک افضلی اردکانی/حفظ نظام، مقصد اساسی شریعت […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

جلدپنجم : کمیسیون اقتصاد و مدیریت  بخش اول: اقتصاد *حسن آقانظری/خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مشاهده مقاله) *سیدعباس موسویان، رسول خوانساری/اجتهاد چندمرحله ای روش تحقیق مناسب برای فقه مالی(مشاهده مقاله) *ناصر صنوبر، سیدکمال صادقی، محمدعلی متفکر آزاد، اکــــرم قنبری/درآمدی بر سیاست های مهار قیمت ها و کنترل بیکاری در صدر اسلام با […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم : کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی و علوم سیاسی بخش اول، تعلیم و تربیت اسلامی *علی همت بناری/رابطۀ دین و تربیت(مشاهده مقاله) *ولی الله نقی پورفرد/درآمدی بر نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت اسلامی در تأمین منابع انسانی(مشاهده مقاله) *محمدحسن حسنی شلمانی/ مؤلفه های مشارکت حوزۀ علمیه و آموزش وپرورش به منظور بسترسازی در […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

جلد سوم :کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی *سید سعید زاهد زاهدانی /جامعه شناسی اسلامی یا مسلمان (رویکرد سه وجهی)(مشاهده مقاله) *محمد عارف محبی /گفتاری پیرامون جامعه‌شناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمد عارف محبی/نقشه جامع  تدوین جامعه شناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *علیرضا پیروزمند،حسین علی رمضانی،مهدی ناظمی اردکانی/ رویکردی نو در ارائه مدل تحلیل جامع پدیده های اجتماعی(مشاهده […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

  جلد دوم :کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی *حمید مهدی زاده، علیرضا فاضلی مهرآبادی، سیدمحمد غروی، مسعود آذربایجانی/اولویت یابی پژوهشی در روانشناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمد کاویانی/جایگاه فراروانشناسی در روانشناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمدصادق شجاعی/ساختار شخصیت بر اساس منابع اسلامی در چارچوب رویکرد صفات (گزارش مطالعه کیفی)(مشاهده مقاله) *محمد علیان، فرزانه نوری/تبیین و تشریح حقیقت انسان به […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

  جلد اول: کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی و مدیریت تحول علوم انسانی بخش اول، فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی *عطاء الله رفیعی آتانی/ رهیافتى براى نظریه پردازى بنیادى در علوم انسانى بر اساس فلسفه اسلامى(مشاهده مقاله) *مهران رضایی، حسین هوشنگی، زهرا تبرائی/تحلیل مبادى غیرمعرفتى فعل در قالب رویکرد مدل هاى مفهومى (بر مبناى آراى […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد هفتم

جلد هفتم: کمیسیون هنر و معماری اسلامی *یحیی نوریان، مجتبی انصاری، محمدجواد مهدوی نژاد /الگوی بازتعریف متون تاریخ هنر (بازتعریف محتوای متون آموزشی با رویکرد اسلامی)(مشاهده مقاله) *محمدجواد مهدوی نژاد، شیما کشوری فرد/نسبت اندیشه اسلامی و خلق آثار فاخر در معماری معاصر ایران(مشاهده مقاله) *منصور مهرنگار، سید حسن سلطانی، راضیه چیتی/بررسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی حروف نگاری در مُهر […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد ششم

جلد ششم: کمیسیون  تخصصی مدیریت اسلامی *مصباح الهدی باقری، محمدجواد سعادت جو/طراحی مدل مدیریت تعالی نیروی انسانی(رزمندگان) در دورۀ دفاع مقدس(مشاهده مقاله) *سید علی علوی/شیوۀ فرماندهی و کنترل در سیرۀ نبوی(مشاهده مقاله) *رسول مهدی نژاد/رهیافتی برای تدوین الگوی مدیریت رسانه از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای(مشاهده مقاله) *مصباح الهدی باقری […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

جلد پنجم: کمیسیون  تخصصی علوم سیاسی و اقتصاد اسلامی کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی *سیدکاظم سیدباقری، بتول ملاشفیعی/فقه سیاسی، الگوی دانش بومی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمدتقی ایمان، احمد کلاته ساداتی/مؤلفه های پارادایمی در مردم سالاری اسلامی(مشاهده مقاله) *محسن رضوانی/مؤلفه های فهم فلسفۀ سیاسی اسلامی(مشاهده مقاله) *بهرام اخوان کاظمی/تعریف، جایگاه و نقش مفهوم امنیت در دانش سیاسی اسلامی(مشاهده مقاله) […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم: کمیسیون  تخصصی جامعه شناسی اسلامی *سید سعید زاهد/آزادی در جامعه اسلامی(مشاهده مقاله) *فریبا شایگان/تهدیدات امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مشاهده مقاله) *حسین بستان (نجفی)/جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *شهلا باقری، رضــا نظریان/رهاورد جامعه شناس مسلمان در تنقیح دوگانه ساختار و عاملیت(بررسی موردی سه نظریه)(مشاهده مقاله) *شهلا باقری، رضــا نظریان/مقایسه رئالیسم […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

جلد سوم: کمیسیون  تخصصی روانشناسی اسلامی *حمیدرضا عریضی، نرگس السادات مرتضوی/بررسی رابطه عاطفی، رفتاری و شناختی نگرش به مسجد ازطریق ماتریس چندصفتی ـ چند روش(مشاهده مقاله) *سیدمحمدرضا صمصام شریعت، مهردادکلانتری، زهره رنجبرکهن/تحلیلی از وضعیت روان شناسی در ایران(مشاهده مقاله) *الهام آقائی، سمیه جمالی پاقلعه/فراتحلیل اثربخشی رویکردهای مبتنی بر معنویت و مذهب بر میزان نشانه های افسردگی(مشاهده […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

جلد دوم: کمیسیون های تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی- و فقه و حقوق اسلامی کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی *محمد آصف محسنی(حکمت)/بررسی و نقد مهم ترین دلایل انکار رابطۀ منطقی نظریه و عمل در فلسفۀ تعلیم و تربیت معاصر غرب(مشاهده مقاله) *مهدی امیدی/نتایج فلسفی ـ تربیتی حرکت جوهری نفس(مشاهده مقاله) *محمد آصف محسنی(حکمت)/بررسی و نقد مبانی […]

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

جلد اول: کمیسیون های تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و مدیریت تحول در علوم انسانی کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی *عبدالحسین خسروپناه/ روش‌شناسی و مبانی فلسفی حِکمی- اجتهادی در علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی(مشاهده مقاله) *حسن ناصر خاکی، سید صادق حقیقت، نجمه نجم/تولید علم اسلامی؛ راهبردی برای وحدت تمدنی جهان اسلام(مشاهده مقاله) *مهران […]

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

بخش اول: رویکردهای رایج به علوم انسانی اسلامی در جهان اسلام: * نصرالله آقاجانی/ بررسی انتقادی رویکرد حسن حنفی در علوم اسلامی و انسانی»(مشاهده مقاله) *هادی بیگی/ بررسی رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی سازی علوم انسانی(مشاهده مقاله) *حسن ناصرخاکی و نجمه نجم/ معنایابی علوم انسانی اسلامی در گفتمان‏های اسلام‏گرای معاصر(مشاهده مقاله) *سید محمد کاظم حکیم/ […]

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم نقد علوم انسانی متداول: *دکتر قاسم ترخان/ نقد علوم انسانی متداول(مشاهده مقاله) *دکتر علی مصباح/ نقدی منطقی بر مبانی تجربه‌گرایی در علوم انسانی(مشاهده مقاله) *زهرا اشعری و هاجرالسادات قاسمی/ تعلیم و تربیت از منظر نظریه اسلامی عمل در چالش با رویکرد رفتارگرایانه(مشاهده مقاله) *دکتر رضا اکبریان و دکتر نونا مومنی/ امکان و ضرورت […]

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

جلد سوم: کاربردی‌سازی علوم انسانی اسلامی: *دکتر فریبرز باقری/ نقش مفهوم «غایتمندی» در تعیین ملاک «نابهنجاری» در روانشناسی مبتنی بر نگرش ماده گرایی و بر مبنای رویکرد اسلامی به انسان و هستی(مشاهده مقاله) *مسعود دَرودی و دکتر سید صدرالدین موسوی/ مطالعات پسااستعماری : عرصه­ای برای علوم انسانی بومی(مشاهده مقاله) *علی افسری/ اسلام و سرمایه اجتماعی(مشاهده […]

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی جلد دوم:   دکتر عابد تقوی/ نقش باستان شناسی دوران اسلامی در تحقق اهداف تحول در علوم انسانی(مشاهده مقاله) دکتر محمد علی توانا/ هم ذهنی انتقادی و رئالیسم انتقادی به عنوان راهی برای تلفیق پوزیتیویسم و هرمنوتیک: بحثی در روش شناسی علوم انسانی مدرن(مشاهده مقاله) کمال حاجیانی/ معرفت شناسی […]

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی جلد اول: * قاسم ابراهیمی پور/ رویکرد تفهمی در علوم اجتماعی از دیدگاه فلاسفه اسلامی (مشاهده مقاله) *دکتر علی اصغر خندان / تقریر غایت‌گرایانه از علم دینی (و علوم انسانی اسلامی) با تکیه بر اندیشه‌های استاد مطهری (مشاهده مقاله) *عطاء اله رفیعی آتانی/ علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف […]

مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

مجموعه مقالات پنج‌جلدی اولین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، بهار ۱۳۹۴ با ۹۰ مقاله توسط انتشارات آفتاب توسعه منتشر شد. جلد اول و دوم این مجموعه به مقالات کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»‌ اختصاص دارد. در این دو جلد درمجموع ۳۰ مقاله‌ی تأییدشده از بین ۱۴۰ مقاله که در این موضوع ثبت‌شده بود، […]

تصویر ثابت