.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

پنجمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: شاخصه سازی کیفیت مسکن ارزان قیمت با نگرش اسلامی/ مهدی حمزه نژاد، پریسا محمد صادقی طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی (با محوریت نامه‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه) /یحیی میار ، حسین‌علی رمضانی تحلیل رابطۀ میان نظر و عمل براساس مبانی حکمت صدراییبا نگاهی به عوامل […]

چهارمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • رابطۀ نگرش دینی، مهارت های ارتباط بین فردی با تاب آوری در سربازان/سعید سالاری مقدم، محمدرضا احمدی، علیرضا رنجبر، محمد سعید نصر اصفهانی • پدیدارشناسی گونه های دین داری دانشجویان/ صابر جعفری کافی آباد (نویسنده مسئول)، محمد سید غراب • اعتبار یابی و رواسازی آزمون جهت […]

سومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن / مبین صالحی (نویسنده مسئول)، عباس پسندیده، مسعود جان بزرگی، سیدکاظم رسول زاده طباطبائی • جایگاه «انگاره پژوهی»در اندیشه اجتماعی حوزوی (جر یان شناسی اسلامی سازی علوم انسانی در تحقیقات اجتماعی حوزه علمیه […]

دومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • چالش امنیتی فرقه گرایی در نظام ولایی /هادی معصومی زارع؛ •رویکرد مسجد محوری در تأسیس شبکه های اجتماعی اسلامی / رضا رضایی تبار؛ • مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی/ عاطفه حیرت،مریم الساداتفاتحی زاده ، سید احمد احمدی ،فاطمه بهرامی ،عذرا اعتمادی؛ • ویژگی های […]

اولین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی /ناصر آقا بابایی، فرامرز سهرابی ،حسین اسکندری ،احمد برجعلی ،نور علی فخری؛ • ساخت و اعتبار یابی آزمون اولیه مهارتحل مسئلهبراساس منابع اسلامی / جعفر علی گلی فیروزجائی ،محمد رضا احمدی ،رحیم میر […]

تصویر ثابت