.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

بازسازی اندیشه د‎کتر رضا داوری اردکانی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه

سیدعقیل حسینی استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج، ایران، یاسوج aqil.hoseiny@gmail.com نسیم قباشی(نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران، ایران، اهواز nasimghobashi@yahoo.com چکیده از مهم‎ترین چالش‌های اساسی کشور ایران، برنامه‌ریزی توسعه است. در هفتاد سال گذشته بیش از دوازده برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در قالب‌های مختلف نوشته‌ شده، ولی تاکنون ثمره‌ متناسب […]

بحران‎های سیستمی در اقتصاد سیاسی ایران و راه برون‌رفت از آن

عبدالحمید معرفی محمدی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان  A.h.mohammadi@ase.ui.ac.ir محمدرضا حیدری (نویسنده مسئول) استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان  m.heidari@ase.ui.ac.ir   چکیده در این مقاله تلاش می‎شود تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود: «آیا بحران‎های ناشی از زیرسیستم اقتصادی ایران به گونه‌ای در زیرسیستم سیاسی مدیریت می‌شود که به یک […]

دلالت‌هایی از اشتراکات کشفی در مکاتب فکری علم اقتصاد

محمدمهدی مجاهدی مؤخر (نویسنده مسئول) استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران m_mojahedi2004@yahoo.com ۱۰ استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران eisavim@yahoo.com چکیده درک نظام هستی و کشف قواعد حاکم بر آن در حوزه معارف دینی یا برخاسته از رویکرد نقلی مبتنی بر نگرش دینی یا مبتنی بر رهیافتی عقلی به […]

ترتیبات خلق پول عادلانه

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی دکترای اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ایران، تهران sm.hosseini@ut.ac.ir چکیده عدالت یکی از ارزش‌ها و معیارهایی است که فلاسفه و مصلحان اجتماعی در طول تاریخ به آن پرداخته‌اند و در قرآن نیز هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی، قیام مردم برای برپایی آن بیان شده است. در حوزه اقتصاد، عدالت […]

ارائه الگوی یک‎پارچه‎سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران (جمع‌آوری و مصرف منطقه‌ای در ماتریس سه بعدی ولی فقیه، منطقه و وظایف)

عبدالمحمد کاشیان استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، ایران، سمنان a.m.kashian@profs.semnan.ac.ir احمد شعبانی‎ دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران ashksadeq@yahoo.com چکیده طراحی الگوی یک‎پارچه‎سازی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات‌های متعارف، به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله‌های فقهی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی […]

مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا علیه السلام

روح‌االله داوری (نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم، ایران، قم rdavari68@gmail.com محمدجواد رضایی دکتری علوم اقتصادی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه السلام ، ایران، تهران‎ Rezaee.mj@gmail.com   چکیده مواجهه مناسب با مسائل اقتصادی کشور از یک‌ سو و لزوم رجوع به آموزه‌های دینی و سیره معصومینعلیهم السلام: در تدبیر تنظیمات فردی […]

ارائه نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور

 جعفر کوشکی فروشانی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد– دانشگاه امام صادق علیه السلام-تهران-ایران mesbah1367@gmail.com چکیده بررسی اجمالی متن سیاست‌ها و بندهای مطرح‌شده در سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می‌پردازد؛ به گونه‌ای که بتواند بخش درخور ‌توجهی از نیازمندی‌های بودجه‌ای […]

اقتصاد، اعتباریات و مسئله اخلاق

عبدالحمید معرفی محمدی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان mohammadi@ase.ui.ac.ir   چکیده در این مقاله به چگونگی به‌کارگیری نظریه اعتباریات علامه طباطبائی در حل یکی از مسائل علم اقتصاد یعنی رابطه بین اخلاق و اقتصاد می‌پردازیم. پیوند بین اخلاق و اقتصاد در سنت ارتدوکس مکتب نئوکلاسیکی اقتصاد، همواره چالش‌انگیز بوده است. در […]

تبیین لزوم نگاه فرایندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن

وحید ارشدی استادیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد v.arshadi@um.ac.ir چکیده پس از انتشار کتاب ارزشمند اقتصادنا اثر شهید سیدمحمدباقر صدر، قابلیت‌های مکتب اقتصادی اسلام در برابر دیگر مکاتب مهم و مشهور اعم از سرمایه‌داری و سوسیالیستی مشخص شد. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان مسلمان علاقه­مند […]

ماهیت عادلانه اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد

محمدجواد رضائی دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران Rezaee.mj@gmail.com   مهدی موحدی بکنظر دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام،، ایران، تهران Movahedi1@gmail.com   چکیده تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم، دلالت‌های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله […]

تبیین جوهره اندیشه شهید بهشتی در باب عدالت اجتماعی

علی مصطفوی ثانی دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران mostafavisani@gmail.com چکیده بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی در زمینه عدالت به واسطه تأثیر گسترده ایشان در نظام‌سازی برای کشور در اوایل انقلاب به‎علاوه آشنایی وسیع و نه صرفاً انتزاعی ایشان با نظام سرمایه‌داری به واسطه حضور چندین ساله در کشور آلمان، بسیار مهم […]

بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه در اقتصاد متعارف

زانا مظفری دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز zana.mozaffari@yahoo.com محمدعلی متفکر آزاد (نویسنده مسئول مقاله) استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران، تبریز m.motafakker@gmil.com سید مهدی موسویان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران، تبریز me.mousavian@gmail.com کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز Khatereh.alilou@gmail.com چکیده انتخاب مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی با توجه به شرایط […]

تصویر ثابت