.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی در دانش‌آموزان دبیرستانی

حمید مهدی‌زاده دانشجوی دکترای روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم. amirmahdizeh@yahoo.com   حسن تقیان دکترای سنجش آموزش دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم. taghian@gmail.com مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایران، قم. mazarbayejani110@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام در […]

نقش همانندی/ ناهمانندی ویژگی شخصیتی درون‌گرایی/ برون‌گرایی و پایبندی مذهبی زوجین در پیش‌بینی رضایت زناشویی

جواد مصلحی دانش‌پژوه د‎کتری قرآن و روان‎شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم javadmoslehi1@gmail.com امین رحمتی کارشناسی ارشد روان‎شناسی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، ایران، قم Rahmaty2000@gmail.com حسین رضائیان بیلُندی کارشناسی ارشد روان‎شناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم h.rezaeiyan60@gmail.com چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش همانندی/ ناهمانندی همسران از نظر درون‌گرایی/ برون‌گرایی و […]

تحلیل هویت نوجوانی با توجه به دین‌داری، سبک‌های دل‎بستگی و عوامل شخصیتی

محمد شمس کارشناس ارشد روان‎شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم. msh2976@yahoo.com چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون بررسی رابطه چندگانه هویت فردی بر اساس دین‌داری، سبک‌های دل‎بستگی و عوامل شخصیتی است. به این منظور تعداد ۶۱۶ نفر از دانش‌پژوهان مشغول به تحصیل در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; شهر قم، طلاب مشغول […]

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

حمید مهدی‌زاده دانشجوی دکترای  قرآن و روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه و عضو پیوسته انجمن روان‌شناسی اسلامی amirmahdizeh@yahoo.com جعفر بوالهری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، تهران. jafarbahari48@yahoo.com محمدرضا فلسفی‌نژاد دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران. falsafinejad@yahoo.co.uk چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) در نوجوانان دبیرستانی، انجام شد. بدین […]

رابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان

سعید سالاری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. saeedsalari110@gmail.com محمدرضا احمدی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. m.r.ahmadi313@gmail.com علیرضا رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. ranjkeshamirali@gmail.com محمدسعید نصر اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و […]

رابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان

سعید سالاری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. saeedsalari110@gmail.com محمدرضا احمدی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. m.r.ahmadi313@gmail.com علیرضا رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. ranjkeshamirali@gmail.com محمدسعید نصر اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و […]

اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسلامی در علوم انسانی

مسعود نورعلی‌زاده میانجی دانش‌آموخته سطح عالی حوزه و دکتری روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)، قم، ایران Mnoor57@gmail.com احد فرامرز قراملکی (استاد دانشگاه تهران) عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) حسین خنیفر (استاد دانشگاه تهران) چکیده این پژوهش با هدف بررسی اصول و مبانی اعتبارشناسی معرفتی و به دست دادن معیارهای اعتبارسنجی فهم […]

نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه بین جهت‌گیری دینی و رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان شهر قم

امین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی با رویکرد اسلامی، مؤسسه عالی اخلاق و تربیت، قم ، ایران Rahmaty2000@gmail.com جواد مصلحی دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه (ص)، قم، ایران  javadmoslehi1@Gmail.com محمد فرهوش Farhoush.mohammad@gmail.com دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، مؤسسه عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران حسین رضاییان بیلوندی h.rezaeiyan60@gmail.com کارشناس ارشد روان‌شناسی […]

رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی، رضایت از زندگی و افسردگی در زنان خانه‌دار شهر اصفهان

مهدی شریفی رنانی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ایران mahdi.sharifi1365@gmail.com محمدرضا احمدی استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران M.r.ahmadi313@gmail.com   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پای‌بندی به سبک زندگی اسلامی با میزان افسردگی و رضایت از زندگی و شادکامی صورت پذیرفت. جامعه آماری، زنان […]

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اولیه سلامت هیجانی بر اساس منابع اسلامی

احمد تمسکی کارشناسی ارشد روان‎شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، ایران، قم. tamasoki@gmail.com محمود اصفهانیان کارشناسی ارشد روان‎شناسی مثبت‌گرا، دانشگاه قرآن و حدیث، ایران، قم. Mahmod83225@gmail.com   چکیده این پژوهش با هدف طراحی، ساخت و اعتباریابی اولیه آزمون سلامت هیجانی براساس منابع اسلامی انجام گرفت. برای مطالعه منابع اسلامی از روش توصیفی و […]

تبیین ارتباط نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی (با تأکید بر نظر ملاصدرا) بیان رویکردها و تحلیل روان‎شناختی

 رحیم ناروئی نصرتی دکترای روان‎شناسی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، خمینی;، ایران، قم rnarooei@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین نحوه ارتباط نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی با تأکید بر نظر ملاصدرا به همراه تحلیلی روان‎شناختی انجام شد. بدین منظور به قرآن، روایات و دیدگاه‎های متفکران مسلمان به‎ویژه ملاصدرا […]

بازتبیین سبک زندگی در گستره روان‎شناسی، جامعه‌شناسی و اسلام

حمید مهدی‌زاده دانشجوی دکترای قرآن و روانشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم amirmahdizeh@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم سبک زندگی با رویکرد روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و اسلام انجام شده است. روش این پژوهش به لحاظ جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها «توصیفی-تحلیلی» است؛ بدین صورت که برای استخراج تعریف دقیق سبک زندگی و نیز […]

مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن

مبین صالحی (نویسنده مسئول) دکترای تخصصی روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه mobinsalehi@yahoo.com عباس پسندیده دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث  pasandide@hadith.net مسعود جان‌بزرگی دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  psychjan@gmail.com سیدکاظم رسول‌زاده طباطبائی دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس rasoolza@modares.ac.ir چکیده هدف از این پژوهش، تدوین مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل […]

تصویر ثابت