.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

الزامات نظریه حاکم بر ساخت تمدن اسلامی

مصطفی جمالی استادیار فرهنگستان علوم اسلامی، ایران، قم حسن شیخ ‎العراقین ‎زاده محقق فرهنگستان علوم اسلامی سطح سه حوزه و کارشناسی فیزیک، ایران، قم hasan.karbala@chmail.ir چکیده نظریات علمی به منظور هماهنگ‌سازی و تسهیل تغییر موضوع خود تولید می‌شوند تا امکان پیش‌بینی، هدایت و کنترل تغییرات را فراهم آورند. ساخت تمدن نیز به عنوان یک موضوع، […]

نگاه مقایسه‌ای به معرفت‎شناسی ساختارگرا و تکامل‎گرا در تحول علوم انسانی و تأثیر آن در مهندسی تمدن نوین اسلامی

ابراهیم صادقی عضو گروه پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی ایران، قم، sadeghi8208@gmail.com محمدرضا خاکی قراملکی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی (مسئول علمی)، ایران، قم، mrkhkai54@gmail.com چکیده اساساً مهندسی یک تمدن و توسعه اجتماعی بدون مجهز شدن به ابزار و علوم امکان‎پذیر نیست. شبکه هماهنگ علوم و دانش نیز ارزش‎های مکتبی را در عینیت اجتماعی در […]

درآمدی بر الگوی دستیابی به علوم انسانی اسلامی بر اساس اندیشه تمدنی آیت‌الله العظمی‌خامنه‌ای

مصطفی جمالی استادیار فرهنگستان علوم اسلامی، ایران، قم  mo.jamali313@gmail.com علیرضا جمالی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم۷، ایران، قم  meghdad.a.r.j@gmail.com عباس درویشی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه باقرالعلوم۷، ایران، قم darvishi.abas@yahoo.com چکیده انقلاب اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر معارف عمیق، جامع و جهان‌شمول اسلام، راهی جز تحقق بخشیدن به تمدن اسلامی با […]

نقش علوم انسانی اسلامی در تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری

مهدی ابوطالبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم abotaleby@gmail.com چکیده تمدن نوین اسلامی به عنوان واپسین مرحله از مراحل پنج‎گانه در فرایند تحقق اهداف نهضت امام خمینی; مطرح شده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که برای رسیدن به این هدف، علوم انسانی اسلامی چه نقش و جایگاهی دارد؟ برای پاسخ […]

نقش قدرت و اقتدار سیاسی حکومت‎های اسلامی در شکوفایی تمدن نوین اسلامی

دوست‌علی سنچولی استادیار گروه تاریخ دانشگاه زابل، ایران، زابل doostalisanchooli@yahoo.com ملیحه ابویسانی مربی گروه تاریخ دانشگاه زابل، ایران، زابل malihe.abavisani@yahoo.com چکیده متفکران و مصلحان اسلامی در طول دو قرن اخیر، تلاش فراوانی کرده‌اند تا تمدن اسلامی را از ضعف و رکودی که به دلیل سلطه استعمار و سیطره حاکمان نالایق گرفتار آن شده، رها سازند […]

کنکاش در چیستی و اجزای ذاتی مفهوم «تحول» در علوم انسانی از دیدگاه آیت‎الله خامنه‌ای

سید هادی موسوی دانشجوی دکترای تخصصی کلام اسلامی دانشگاه قم، ایران، قم Seyed.hadi63@gmail.com چکیده این مقاله، کنکاشی درباره معنا، مفهوم و ماهیت تحول من حیث هی هی در علوم انسانی به مثابه نرم‌افزار تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‎الله خامنه‌ای است. آنچه با کاربست روش توصیفی تحلیلی از بیانات آیت‎الله خامنه‌ای استنباط می‌شود، این است […]

نقش سبک زندگی ایرانی- اسلامی در شکل‎گیری تمدن نوین اسلامی

محمد رحیمی کلیشادی(نویسنده مسئول) دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ایران، تهران rahimi9293@gmail.com غلامرضا گودرزی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیه السلام، ایران، تهران rgodarzi@yahoo.com مریم ر‎حیمی کلیشادی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‎شناسی بالینی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان rahimi9296@gmail.com چکیده سبک زندگی ایرانی- اسلامی […]

تبیین رابطه فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلام

امین‌رضا عابدی نژاد دکترای فلسفه تطبیقی و استاد حوزه علمیه قم، ایران، قم abedidavarani@gmail.com چکیده تبیین رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی یکی از مهم‎ترین مقدمات و لوازم تحقق نوین اسلامی است. فقه نظام، رویکردی است فقهی که عهده‌دار کشف و استنباط احکام نظام‎واره جامعه اسلامی در ابعاد متنوع آن است. بنا بر تحلیل […]

کاربرد روش‌پژوهی در مطالعات تمدن اسلامی

مسعود مطهری‌نسب دکترای علوم سیاسی و مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان.  motahari1200@gmail.com چکیده ماهیت پیچیده و بین‌رشته‌ای مطالعات تمدنی، سطحی فراتر از روش‌های تخصصی علمی و رویکردهای متفاوت مطالعات تمدنی دارد. تأکید بر هر یک از این ‎روش‌ها و رویکردها و غفلت از رویکردهای دیگر، تفکر تمدنی را دچار تقلیل‌گرایی خواهد کرد. […]

الگوی تاریخ‌پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول کلامی امامیه: چیستی، چرایی، چگونگی

رسول رضوی دانشیار گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث، ایران، تهران razavi.r@chmail.ir محمد پارچه‌باف دولتی عضو گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث و استاد مشاور رساله muhammaddowlati@gmail.com ایمان روشن‌بین دانشجوی دکترای کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران، ایران، تهران Iman_roshanbin@yahoo.com چکیده امروزه بحث تاریخ فکر به یکی از دغدغه‌های محققان تبدیل‌ شده و […]

تصویر ثابت