.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

انسان‎شناسی عدالت؛ بررسی تطبیقی آرای آیت‌الله جوادی آملی و جان رالز

محمدرضا طاهری دکترای اندیشه سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، ایران، تهران taheri_777@yahoo.com چکیده هر نظریه‌ای درباره عدالت مبتنی بر مفروضاتی درباره انسان است. لذا لازمه ارائه نظریه اسلامی عدالت، شناخت انسان، حقوق، نیازها و استعدادهای اوست. در این پژوهش با استفاده از روش تفسیری و تطبیقی، آرای دو متفکر برجسته معاصر، آیت‌الله جوادی آملی و جان […]

گام‌های کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی

مهدی حمزه‌پور عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران mhamzehpoor@isu.ac.ir  مهدی عزیزی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیه السلام،، ایران، تهران seyedmahdiazizi@gmail.com   چکیده کاربردی‌سازی نظریات مدیریت یکی از مهم‌ترین اقدامات و راهی برای استفاده از نظریات و آموزه‌های متعدد علم مدیریت […]

تبیین اهمیت وجود نقشه مدیریت جهاد فرهنگی در تشکل های فرهنگی با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

غلامرضا گودرزی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق، ایران، تهران. rgodarzi@yahoo.com *محمد رحیمی کلیشادی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (نویسنده مسئول)، ایران، تهران. rahimi9293@gmail.com چکیده تدوین نقشه ی مهندسی فرهنگی و اصلاح سیاست ها و ساختار های سیاسی و اجتماعی بر محور فرهنگ صحیح اسلامی یکی […]

درآمدی بر نظریه اسلامی در دانش مدیریت بر مبنای آرای شهید صدر

محمدمهدی ذوالفقارزاده دانش‎آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاست‎گذاری عمومی دانشگاه امام صادقعلیه السلام، ایران، تهران.  hosseini.mgt@gmail.com محمدمهدی ذوالفقارزاده استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران، تهران.  zolfaghar@ut.ac.ir چکیده بر اساس آرای شهید صدر، دین اسلام دارای نظریه‌هایی است که موضع کلی اسلام را در حوزه‌های زندگی اجتماعی بیان می‌کند. ایشان مبتنی بر […]

طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی (با محوریت نامه‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه)

یحیی میار عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، ایران، تهران (نویسنده مسئول) yahyama77@yahoo.com حسین‌علی رمضانی استادیار دانشگاه امام حسین علیه السلام،، ایران، تهران dr.hr1355@gmail.com   چکیده علم مدیریت در جهت اداره بهینه اجزای یک سیستم و رسیدن به هدفی تعیین‌شده که دارای مبادی و مبانی، رویکردها، قواعد، مدل‌ها و فرایندهای مختلف است، در […]

تصمیم‌گیری اسلامی حجیت‌محور و جایگاه آن در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی

مهدی عزیزی (نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران seyedmahdiaziziz@gmail.com ‎حسین بختیاری استادیار گروه صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران bakhtiari14@gmail.com محمدجواد بهمن‎آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ایران، […]

درآمدی بر نظریه تشکیک اسلامیت جوهره مدیریت

حسین قلی ‎پور دانشجوی دکتری تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران  gholipour@isu.ac.ir چکیده ارائه تعاریف متعدد از مفهوم «مدیریت اسلامی» با رویکردهای مختلفی چون حِکمی، فقهی و اخلاقی، نوعی تشتت مفهومی ایجاد کرده است. قائل نشدن تفاوت میان این رویکردها و یا مسکوت ماندن آن برای سبک مدیریتی که علاوه […]

تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی

مهدیه‌سادات خشوعی (نویسنده مسئول) پسادکتری روان‎شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان. Khoshouei.mahdieh@gmail.com حمیدرضا عریضی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی دانشگاه اصفهان Hamidrezaoreyzi@gmail.com چکیده این پژوهش با دو هدف تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش توصیفی و […]

مدیریت اسلامی، مدیریت مبتنی بر سنت‌های الهی مورد مطالعه: سنت رزق

علیرضا افضلی دانشجوی دکتری تخصصی آینده‎پژوهی دانشگاه تهران، ایران، تهران a_afzali313@yahoo.com چکیده سنت‌های الهی، قوانینی هستند که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده است و از طریق آنها، تدبیر خود را در عالم تکوین، جاری می‌سازد. با کشف و استخراج سنن الهی از قرآن کریم و ر‎وایات اهل‎بیت: و تبیین نظام حاکم بر آنها، می‌توان […]

تصویر ثابت