.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

بررسی رویکردهای پنج‎گانه در مواجهه با علم

رضا غلامی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‎های علوم انسانی اسلامی صدرا gholami@sccsr.ac.ir چکیده این مقاله از دو بخش عمده تشکیل شده است: بخش اول، تبیین چهار رویکرد موجود درباره علم در میان مسلمانان و شعب گوناگون هر یک از رویکردهای مزبور به همراه با نقد مختصر هر یک از آنها؛ و بخش دوم، تبیین رویکرد […]

نظریه شبکه مسائل؛ گام اول از مدل تحول در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی

ایمان کاظمی مقدم، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، ایران، مشهد ikazemi62@gmail.com چکیده «نظریه شبکه مسائل» یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی است. این نظریه، در کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سیستمی، اضلاع تحول (مدل تحول) در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی را […]

بررسی خصوصیات متمایز‎کننده علم اسلامی از علم غربی و تأثیر آن بر ساختار نظریات علمی

حسن شیخ‌العراقین‌زاده طلبه سطح سه حوزه و کارشناس فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، اصفهان hasan.karbala@chmail.ir سیدمهدی رضوی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، فرهنگستان علوم اسلامی قم، ایران، قم  s.mahdi.razavi@chmail.ir چکیده برای تحقق تمدن اسلامی به علم اسلامی نیازمندیم. اما علم اسلامی چه خصوصیاتی دارد و و تأمین این خصوصیات، چه تأثیری بر ساختار مدل‌های […]

نقد هستی ‎شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدراییان

علی جعفری کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ایران، قم. jafariali80@yahoo.com حسن عبدی استادیار دانشکده فلسفه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ایران، قم. hassanabdi20@yahoo.com چکیده یکی از آسیب‌های اندیشه دینی در جامعه اسلامی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه مقابله با این آسیب نیز فراهم کردن زمینه‌های لازم به منظور ارائه مبانی […]

تولید مفاهیم پایه: گامی اساسی برای تأسیس روان‎شناسی اسلامی

سیدمحمد‎رضا تقوی استاد تمام روان‎شناسی بالینی دانشگاه شیراز، ایران، شیراز mtaghavi@rose.shirazu.ac.ir چکیده هدف از پژوهش حاضر، چگونگی تولید «مفاهیم پایه» به عنوان گامی اساسی در تأسیس روان‎شناسی اسلامی است. روش این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرشی توصیفی- تحلیلی به منابع دینی و دستاوردهای روان‎شناختی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بدین قرارند: […]

بررسی و تحلیل نظریه فلسفه‌های مضاف به مثابه رویکردی روش‎شناختی در تحول علوم انسانی

محمدرضا خاکی قراملکی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، ایران، قم. mrkhkai54@gmail.com چکیده رویکرد فلسفه‌های مضاف، به دنبال تولید علوم انسانی و اجتماعی، و با دغدغه عینیت بخشیدن به جریان فلسفه در عالم خارج، ضمن ارائه نگاه انتقادی و آسیب‌شناختی به فلسفه اسلامی موجود، درصدد عبور فلسفه از وضعیت اطلاقی و انتزاعی است؛ به گونه‌ای […]

تصویر ثابت