.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

نظریه عقل عاطفی در آموزه‌های اهل‎بیت علیهم السلام: و کارکردهای روان‎شناختی-تربیتی آن

علی‌نقی فقیهی استاد دانشگاه قم، ایران، قم. an-faghihi@qom.ac.ir چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین نظریه عقل عاطفی در آموزه‌های اهل‎بیت: و بررسی شرایط و توانمندی‌های عقل عاطفی و کارکردهای تربیتی-روان‎شناختی آن است. این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی، به این مسئله پرداخته که عاطفه از ویژگی‌هایی است که خداوند به […]

چالش‌های فراروی تربیت اسلامی در مواجهه با فضای مجازی

اکبر رهنما دانشیار دانشگاه شاهد، ایران، تهران Rahnama_akbar43@yahoo.com چکیده امروزه بررسی نسبت تربیت دینی (اسلامی) با فضای مجازی از ضرورت‌های جامعه اسلامی است و خود می‌تواند گامی در مسیر گسترش علوم انسانی اسلامی باشد. لذا در این مقاله به طرح و تبیین چالش‎های عمده تربیت اسلامی در مواجهه با فضای مجازی پرداخته شده است. روش […]

تبیین و تحلیل رویکردهای بومی‌سازی برنامه درسی علوم انسانی دانشگاهی با نگاه تعلیم و تربیت ایرانی- اسلامی

یداله اسفندیاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، ایران، تهران. esfandyari3757@gmail.com سولماز نورآبادی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران، تهران. nourabadi@shahed.ac.ir چکیده در سال‎های اخیر، طرح تحول در آموزش و پرورش و برنامه درسی، یکی از مباحث مهم در محافل آموزشی و تربیتی بوده است. این […]

تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی

نیکو دیالمه استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران nikoo_dialameh@yahoo.com مرضیه دهقانی استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران، تهران ehghani_m33@ut.ac.ir سکینه خوش‌‎صفت (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،، ایران، تهران  s_khoshsefat@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی محتوای […]

تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی

نیکو دیالمه استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ایران، تهران nikoo_dialameh@yahoo.com مرضیه دهقانی استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران، تهران ehghani_m33@ut.ac.ir سکینه خوش‌‎صفت (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادقعلیه السلام، ایران، تهران   s_khoshsefat@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی محتوای […]

‎ نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسلامی

محسن فرمهینی فراهانی دانشیار دانشگاه شاهد، ایران، تهران farmahinifar@yahoo.com چکیده سواد فرهنگی ریشه در میراث فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارد و ازآنجاکه کشور ما به‎ویژه پس از ظهور اسلام بافت مذهبی داشته و با اسلام آمیخته است، نمی‌توان میان آنها جدایی قائل شد. سواد فرهنگی حیطه گسترده‌ ای دارد و تمام دامنه‌ های فعالیت‌ […]

تصویر ثابت