.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

نقدی بر جنبش‌های اجتماعی نوین در ایران

سید سعید زاهدانی[۱] زهرا معاون[۲] [۱]. دانشیار جامعه‌شناسی و عضو پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز. شیراز. ایرن. [۲]. دانشجوی دکترای تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول در علوم انسانی. شیراز. ایران. چکیده در چند دهه اخیر، ظهور جنبش‌هاى اجتماعى و شیوه‌هاى جدید بیان خواست‌ها و اعتراض‌ها، گستره متنوعى از اشکال رفتار […]

بررسی مقوله سبک زندگی ذیل جریان فکری تمدن‌گرایان اسلامی

  سید سعید زاهد[۱] مریم مومنی[۲] [۱]. دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و رئیس پزوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. [۲]. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.   چکیده در این مطالعه سعی در بررسی مقوله سبک زندگی ذیل جریان فکری تمدن‌گرایان اسلامی شده است. در ابتدا نسبت انقلاب اسلامی […]

رویکرد مسجدمحوری در تأسیس شبکه‌های اجتماعی اسلامی

  رضا رضائی‌تبار[۱] .[۱] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی. پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم. ایران. چکیده رویکرد مسجدمحوری برگرفته از الگوی محله‌محوری در تعاملات اجتماعی بوده و بر احیای هویت محله‌ای با مدیریت اسلامی و سنت نبوی در صدر اسلام تأکید می‌کند. در این مقاله از مفهوم شبکه‌سازی و شبکه‌های اجتماعی در دو فضای واقعی (با […]

روش‌های نهادینه‌سازی رفتار از دیدگاه اسلام

فریبا شایگان[۱] حیدر سهرابی[۲] [۱]. دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران . [۲]. استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران.   چکیده اجتماعی‌کردن اعضای جامعه و نهادینه‌کردن ارزش‌ها و فرهنگ جامعه در افراد یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی است که بسیاری از اندیشمندان این حوزه به‌نحوی به آن پرداخته‌اند و اکثر آنچه در این […]

جامعه‌شناسی «در» اخلاق اسلامی و نسبت آن با جامعه‌شناسی اخلاق

مسعود صادقی[۱] [۱]. پژوهشگر. دانشجوی دکترای فلسفه اخلاق. دانشگاه قم. قم. ایران. چکیده در این نوشتار اول، موضوع جامعه‌شناسی اخلاق و مسائل اصلی آن ‌که عبارت‌اند از رابطه طبقه، قدرت و اقتصاد با اخلاق و میزان مطابقت رفتاری اخلاق آرمانی و ادعایی جامعه با اخلاق نهادینه در آن و ربط اخلاق با میزان مدرنیت یا […]

مختصات خانواده اسلامی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم

  رضا نظریان[۱] [۱]. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی کرج. ایران. چکیده خانواده واحدی اجتماعی است که بر‌اساس ازدواج پدید می‌آید. در یک تقسیم‌بندی عام، بر‌حسب اینکه خانواده چه نوع واحد اجتماعی است، سه رویکرد متفاوت طبیعی، توافقی و رئالیستی به‌وجود آمده است. خانواده اسلامی دارای مختصاتی است که بیش‌از‌همه در رویکرد رئالیستی قابل […]

زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی شکل‌گیری علم بومی

علی حسین حسین زاده[۱] محمدعلی مومبینی[۲] ایرج موبینی[۳] عباس تقی پور[۴]   [۱]. دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران. [۲]. کارشناس ارشد جامعه‌‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران. [۳]. کارشناس ارشد الهیات فقه و حقوق دانشگاه پیام نور قم. قم. ایران. [۴]. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران. تهران. ایران. […]

رویکردی نو در ارائه مدل تحلیل جامع پدیده‌های اجتماعی

حسین‌علی رمضانی[۱] مهدی ناظمی اردکانی[۲] علیرضا پیروزمند[۳] [۱] – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، نویسنده مسئول [۲] – دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) [۳] – عضو  هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم   چکیده: عالم انباشته از پدیده‌های مختلفی است که همه آن‌ها یک ویژگی مشترک دارند؛ اینکه یک سِیر وجود تا […]

نقشه جامع تدوین جامعه‌شناسی اسلامی

محمدعارف محبی[۱] [۱]. کارشناسی جامعه‌شناسی، ارشد کلام و دانش‌آموخته سطح چهار جامعه‌المصطفی چکیده علم در سیر طبیعی خود بر پایه تقاضاهای تراکم‌یافته شکل می‌گیرد. تکیه‌گاه‌ طبیعی راهبردهای معطوف به تولید علم دینی، اصل «کشش تقاضا» است و ضروری است که اصل «فشار علم» و دخالت ارادی برای تسریع این فرایند، به‌شکل منطقی تنظیم گردد. بر […]

گفتاری درباره جامعه‌شناسی اسلامی

محمدعارف محبی[۱] [۱]. کارشناسی جامعه‌شناسی، ارشد کلام و دانش‌آموخته سطح چهار جامعه‌المصطفی. قم. ایران. چکیده جامعه‌شناسی اسلامی بر بنیان تفکر اجتماعی اسلام شکل‌گرفته و ریشه‌های نیرومندی در مطالعات اجتماعی مسلمانان دارد. در این پژوهش سعی شده است که الگوی کلی از جامعه‌شناسی اسلامی بر‌مبنای انسان‌شناسی، دین‌شناسی، معرفت‌شناسی و ماهیت جامعه از منظر اسلام، ارائه شده […]

مقاله نظریه‌‌پردازانه جامعه‌شناسی اسلامی یا مسلمان (رویکرد سه‌وجهی)

سید سعید زاهد زاهدانی[۱] [۱]. دانشیار جامعه‌شناسی و عضو پژوهشکدۀ تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. چکیده از نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی جوامع اسلامی در معرض تهاجم گستردۀ کشورهای اروپایی قرار گرفته‌اند. این تهاجم با عنوان استعمار (آبادکردن) با حضور مستقیم نظامی و در ادامه با به‌کارگیری مدیران بومی با نام […]

تصویر ثابت