.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت‌گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی

ناصر آقابابائی[۱] فرامرز سهرابی[۲] حسین اسکندری[۳] احمد برجعلی[۴] نورعلی فرخی[۵] [۱]. دکترای روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران. [۲]. استاد دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران. [۳]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران. [۴]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران. [۵]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران. چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه اضطراب مرگ […]

سعادت‌نگری و لذت‌نگری بر روی پیوستار: کمّی‌سازی سبک لذت‌بری سعادت‌نگر براساس یک مدل مفهومی در منابع اسلامی

مهدی عباسی[۱] هادی بهرامی احسان[۲] [۱]. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث. دانشجوی دکترای روان‌شناسی. مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره). قم. ایران . .[۲] دانشیار دانشگاه تهران. تهران. ایران. چکیده هدف پژوهش حاضر ارائه ابزاری برای کمّی‌سازی سبک لذت‌بری بر‌اساس یک مدل مفهومی در منابع اسلامی است. این مدل مفهومی، لذت‌بری را […]

اثربخشی درمان ‌شناختی‌ـ‌رفتاری مبتنی‌بر پیش‌فرض‌های خداپنداره، خودپنداره و آخرت‌پنداره بر نشانه‌های اختلال وسواس‌ـ‌بی‌اختیاری: گزارش موردی

حسن انصاری[۱] مسعود جان‌بزرگی[۲] [۱]. دانشجوی دکترای روان‌شناسی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران. [۲]. دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران. چکیده هدف پژوهش حاضر معرفی الگوی درمانی شناختی‌ـ‌رفتاری اختلال وسواس‌ـ‌بی‌اختیاری مبتنی‌بر پیش‌فرض‌های مذهبی اصلاح خداپنداره (بررسی، تحلیل و اصلاح خداپنداره فرد مانند خدای سریع‌العقاب، غضب‌کننده، طردکننده، رهاکننده در خطرات و…)، خودپنداره […]

رابطه کارآمدی خانواده اسلامی با بهزیستی روانی در دانشجویان و طلاب شهر قم

جعفر هوشیاری[۱] محمد مهدی صفورایی پاریزی[۲] .[۱] دانشجوی دکترای قرآن و روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه، عضو گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی. .[۲] دانشیار روان‌شناسی تربیتی، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه. قم. ایران. چکیده خانواده متعالی بستر تکامل فردی و اصلاح جامعه می‌باشد. اسلامی بودن شرط تعالی خانواده، و بهزیستی روانی یکی […]

بررسی رابطه نگرش مذهبی با تحریفات شناختی و علاقه اجتماعی زوجین شهر اصفهان

نرجس تقی زاده[۱] رضوان السادات جزایری[۲]  .[۱]دانشجوی کارشناسی ارشد مشاور خانواده دانشگاه اصفهان، (نویسنده مسئول). اصفهان. ایران. [۲]. عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران. چکیده دین و مذهب یکی از اموری است که تأثیر انکار‌ناپذیری بر زندگی انسان دارد. یکی از ابعاد دین و مذهب، افکار و نگرش‌هایی است که فرد مطابق با دین […]

بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی معنوی‌ـ‌مذهبی با تأکید بر آموزه‌های اسلام بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان

  سمیه کوپانی[۱] سید محمدرضا تقوی[۲] [۱]. کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول). شیراز. ایران. [۲]. دکترای روان‌شناسی بالینی، استاد دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی‌ـ‌اجتماعی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. چکیده هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی گروه‌درمانی معنوی‌ـ‌مذهبی با تأکید بر آموزه‌های اسلام بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان […]

هوش معنوی و مهارت حل مسئله

مرضیه‌السادات سجادی نژاد استادیار گروه روان‌شناسی. اراک. ایران صغری اکبری چرمهینی استادیار گروه روان‌شناسی. اراک. ایران   چکیده فرهنگ‌های دینی غیر از اسلام معنویت و مذهب را دو مقوله جدا از هم می‌دانند. در این فرهنگ‌ها افراد غیرمذهبی نیز می‌توانند معنوی باشند. در‌حالی‌که از منظر اسلام میان دینداری و معنویت جدایی نیست و معنویت صحیح […]

بررسی رابطه دلبستگی به خدا، صبر و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تهران

باقر غباری‌بناب استاد دانشگاه تهران، فاطمه نصرتی استادیار دانشگاه تهران،  محمدرضا بزرگی کارشناس ارشد روان‌شناسی   چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان سبک‌های دلبستگی به خدا، صبر و عزت ‌نفس در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران است. به‌همین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد ۱۶۹ دانشجو (۸۴ پسر و […]

بررسی رابطه کیفیت دلبستگی به والدین و دلبستگی به خدا با تاب‌آوری در دختران

باقر غباری‌بناب دانشیار دانشگاه تهران. تهران. ایران. فاطمه نصرتی استادیار دانشگاه تهران. تهران. ایران. شیرین نوفرستی کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی. تهران. ایران. چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت دلبستگی به والدین و کیفیت دلبستگی به خدا با تاب‌آوری در دختران آسیب‌دیده بی‌سرپرست و بدسرپرست شهرستان سربیشه است. طرح پژوهشی حاضر ازجمله تحقیقات […]

بت و بت‌پرستی: سرطان روانی و معنوی انسان معاصر

باقر غباری‌بناب[۱] فاطمه نصرتی[۲] [۱]. استاد دانشگاه تهران. تهران. ایران. [۲]. استادیار دانشگاه تهران. تهران. ایران. چکیده در طول تاریخ مبارزه با بت و بت‌پرستی هدف اصلی انبیا بوده است تا اینکه راه شکوفایی و رسیدن انسان‌ها به کمال را هموار کنند. تکرار این صورت ازلی در ادوار مختلف تاریخی مورد بحث و بررسی قرار […]

ویژگی‌های شخصیتی (روان‌ آزرده‌گرایی، پرخاشگری و برون‌گرایی) پیش‌بینی‌کننده تصویر خدا

مریم چترائی *دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، واحد نجف آباد  نگار کریمیان دکترای روانشناسی، دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پیام نور، واحد دولت آباد چکیده با توجه به اینکه ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای بر دیدگاه فرد به خداوند و زندگی‌ او داشته باشد، پژوهش حاضر قصد دارد سهم روان آزرده‌گرایی‌، پرخاشگری و […]

مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی

عاطفه حیرت[۱] مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی[۲] فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی[۳]  .[۱]دکترای مشاوره دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران. [۲]. عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان (اساتید راهنما). اصفهان. ایران. [۳]. عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان (اساتید مشاور). اصفهان. ایران.   چکیده رفتار زوجین با یکدیگر از مهم‌ترین عوامل سرنوشت‌ساز در کیفیت زناشویی است. هدف این […]

ساخت و اعتباریابی آزمون اولیه مهارت حل‌ مسئله براساس منابع اسلامی

جعفر علی‌گلی فیروزجائی[۱] محمدرضا احمدی[۲] رحیم میردریکوندی[۳] [۱]. کارشناس ارشد روان‌شناسی خانواده. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). قم، [۲]. استادیار گروه ‌روان‌شناسی. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). قم، ایران. [۳]. استادیار گروه روان‌شناسی. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). قم، ایران. چکیده این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه مهارت […]

مقایسه الگوی خلاقیت در اسلام با الگوهای مطرح در روان‌شناسی

جعفر علی‌گلی فیروزجائی[۱] [۱]. دانشجوی دکتری قرآن و روان‌شناسی دانشگاه المصطفی. قم، ایران. چکیده درک روشن‌تر از عناصر شکل‌دهندۀ خلاقیت و رابطه آنها با یکدیگر به والدین، مربیان و مدیران یاری می‌دهد تا هرچه بیشتر تفکر خلاق را رشد دهند و از موانع آن پیش‌گیری کنند. الگوهای موجود از خلاقیت مدعی تبیین خلاقیت هستند؛ با‌این‌حال، […]

امام علی (علیه السلام): انسان کامل و خودشکوفا

محمدباقر کجباف[۱] طیبه ایمانی[۲] .[۱] استاد روان‌شناسی دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران [۲]. دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران. چکیده هدف اصلی این مقاله، بررسی شخصیت امام علی (علیه السلام) به‌عنوان انسان کامل و خودشکوفا بود. نظریه «سلسله‌مراتب نیازهای» مزلو یکی از شناخته‌شده‌ترین و تأثیرگذارترین نظریات روان‌شناسی از زمان پیدایش آن بوده است. دیدگاه […]

ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مسعود نورعلیزاده میانجی[۱] دکتر ابوالقاسم بشیری[۲] [۱]. دانش‌پژوه دکترای روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. قم. ایران. [۲]. استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. قم.ایران. چکیده هدف از پژوهش حاضر تهیه و ساخت مقیاس «خداآگاهی» با توجه به آموزه‌‌های برآمده از منابع معتبر اسلامی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی (اعتبار و روایی) آن بود؛ […]

نقدی بر هرمنوتیک به‌عنوان روشی برای فهم متون دینی و روان‌شناسی

سعید موسوی‌پو استادیار دکترای تخصصی روانشناسی سعید فخاری استادیار دکترای تخصصی الهیات چکیده هرمنوتیک را هنر تفسیر متن دانسته‌اند و روش هرمنوتیکی می‌تواند روشی برای فهم و تفسیر هر متنی از جمله متون دینی و علمی باشد. در نوشته حاضر به روش‌های هرمنوتیکی به لحاظ سیر تاریخی و کاربردی (هرمنوتیک متنی و فلسفی) پرداخته شده […]

ساختار شخصیت بر اساس منابع اسلامی در چارچوب رویکرد صفات (گزارش مطالعه کیفی)

محمدصادق شجاعی؛ استادیار جامعه المصطفی العالمیه چکیده این پژوهش با هدف گردآوری صفات و کشف ساختار شخصیت از منابع اسلامی، انجام شده است. برای تحقق این هدف، از بررسی منابع اسلامی (قرآن کریم، روایات و کتاب‌های اخلاق اسلامی) حدود ۲۵۰۰۰ واژه گردآوری و پس از حذف موارد تکراری، مبهم و ناظر به جنبه‌های زیستی، تکالیف […]

تبیین و تشریح حقیقت انسان به‌عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اصلی روان‌شناسی با تأکید بر مفهوم «حی متأله» بر‌اساس نظریه «تفسیرانسان به انسان» آیت الله جوادی آملی

محمد علیان[۱] فرزانه نوری[۲] [۱]. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول). اصفهان. ایران. [۲]. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران.   چکیده هدف از پژوهش و نوشتار حاضر تبیین و تشریح حقیقت انسان به‌عنوان موضوع اصلی روان‌شناسی با تأکید بر مفهوم «حی متأله» […]

جایگاه «فراروان‌شناسی» در روان‌شناسی اسلامی

محمد کاویانی[۱] [۱]. عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ چکیده سؤال اصلی پژوهش این است که «فراروان‌شناسی» در روان‌شناسی اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان در روان‌شناسی اسلامی، از «فراروان‌شناسی» بی‌نیاز بود؟ روش این پژوهش عبارت است از: تحلیل محتوای متون دینی و روان‌شناختی به‌صورت نظری و مفهومی. دستاوردهای پژوهش نیز عبارت است از: […]

اولویت‌یابی پژوهشی در روان‌شناسی اسلامی

حمید مهدی‌زاده،[۱] علیرضا فاضلی مهرآبادی،[۲] سیدمحمد غروی،[۳] مسعود آذربایجانی[۴] [۱]. کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه. [۲] . کارشناس ارشد روان‌شناسی خانواده درمانی، دانشگاه شهید بهشتی. [۳] . دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. [۴] . دانشیارپژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چکیده هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین اولویت‌های پژوهشی در روان‌شناسی اسلامی است تا […]

تصویر ثابت