.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه‌های علمیه (طرح آرا و اندیشه‌های حوزوی در باب تأسیس جامعه دینی و موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی)

محمد آقابیگی کلاکی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی ـ ‌دانشگاه علامه طباطبایی چکیده انتظار تأمین بخش عمده‌ای از چهارچوب تئوریک و علم اجتماعی مورد نیاز نظام برآمده از انقلاب اسلامی با ایده‌هایی فراتر از نظام‌های اجتماعی ـ عمدتاً مادی عصر حاضر و در رأس آنها نظام اجتماعی غرب مدرن ـ به‌سوی حوزه‌های علمیه است. اما این […]

آینده جامعه بشری (بت‎پرستی نوین انسان)

حسین‎علی رمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) و دانشجوی دکترای مهندسی سیستم‎های فرهنگی   چکیده دریافت حقیقت نهفته در پدیده‎ها، به‌ویژه پدیده‎های اجتماعی‌‌ـ‌‌تاریخی توسط ذهن نافذ و دقیق محققان الهی امکان‎پذیر خواهد بود. نظام‎مند‌بودن حوادث و رعایت قواعد خاص از ویژگی‎های این پدیده‎ها هستند. گذر از ظواهر و رسیدن به حاقّ مطلب که همان […]

مدل قرآنی انتقال پیام در بستر هدایت: به‌سوی نظریه اسلامی دانش ارتباطات

سارا طالبی دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی   چکیده در جهان‌بینی الهی همه تأثیر و تأثرات در دایره ربوبیت خالق یکتا هستند. ارتباط به معنای جابه‌جایی یک پیام نیز نوعی تأثیر و تأثر است که بی‌شک تحت اداره رب‌العالمین است. دانش ارتباطات به کمک مدل‌ها و نظریه‌های ارتباطاتی سعی در توجیه و تعریف ارتباطات […]

کندوکاوی در چهارچوب نظریه جهانی‌شدن اسلامی و ضرورت بحث از آینده‌پژوهی اسلامی

سید علی‌اکبر عظیمی دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه امام خمینی (ره)   چکیده نظریه‌های جهانی‌شدن غربی که محوریت آنها بر مفهوم سیاره‌ای‌شدن زمان‌ـ‌مکان در حیات جمعی قرار دارد نتوانسته‌اند فراگیری رویه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در کنار دیگر واقعیت‌های متکثر فرهنگی و سیاسی جهان کنونی تبیین کنند، این نظریه‌ها با چالش‌های روش‌شناسی، محتوایی و عینی […]

مقایسه رئالیسم اسلامی و رئالیسم انتقادی ازمنظر جامعه‌شناختی

دکتر شهلا باقری دانشیار دانشگاه خوارزمی رضا نظریان کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی   چکیده در این مقاله آرای دو نماینده رئالیسم انتقادی[Critical realism](باسکار[R.Bhaskar]و آرچر[۳M.archer])با دو نماینده رئالیسم اسلامی(علامه طباطبایی و استاد مطهری)، ازمنظر جامعه‌شناختی مقایسه شده است. ازآنجاکه رئالیسم وجه‌ مشترک هر دو مکتب است، این وجه مشترک در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، هویت […]

رهاورد جامعه‌شناس مسلمان در تنقیح دوگانه ساختار و عاملیت (بررسی موردی سه نظریه)

دکتر شهلا باقری ، دانشیار دانشگاه خوارزمی رضا نظریان، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی   چکیده «ساختار و عاملیت» ازمهم‌ترین مباحث نظری و بنیادی موجود در جامعه‌شناسی معاصر است. ساختار و عاملیت هریک دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند.ضرورت توجه به این دو عنصر در تبیین پدیده‌های اجتماعی، منجر به پدیدآمدن نظریات متنوعی شده است که هریک […]

جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

حسین بستان(نجفی) استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   چکیده این مقاله به بررسی نظری عوامل و پیامدهای بروز جنسیت در ساختار و کارکردهای خانواده با رویکرد جامعه‌شناسی اسلامی می‌پردازد. به منظور معرفی بهتر رویکرد اسلامی، که هدف اصلی مقاله است، ازسویی در بخش چهارچوب نظری، مبانی عام و خاص این رویکرد به‌اختصار مطرح […]

تهدیدات امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دکتر فریبا شایگان دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین   چکیده وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدات آن نشانگر عدم وفاق در این موضوع است که بخشی از آن ناشی از تأثیرپذیری این دیدگاه‌ها از شرایط اجتماعی کشورهای مورد مطالعه است؛ ازاین‌رو، در یک بررسی علمی اگرچه توجه به دیدگاه‌های دیگران مفید است، برای […]

آزادی در جامعۀ اسلامی

دکتر سید سعید زاهد دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی   چکیده بحث آزادی یکی از مباحث مهم در تدوین الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت است؛ ازاین‌رو، در این مقاله به آن می‌پردازیم. آزادی ازجمله نیازهای فطری هر انسان است. انسان‌ها برای رفع نیاز‌های خود جهان اطراف را با سه وسیلۀ شناخت(حس و عقل و قلب) دریافت […]

تصویر ثابت