.
| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ | Wednesday, 8 December , 2021 |
فارسی English

بازار اسلامی و مسئله عدم تقارن اطلاعات

دکتر تقی ابراهیمی سالاری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نفیسه صالح‌نیا نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مشهد   چکیده بازار نهادی اجتماعی است که به‌طور ‌مستقیم و غیر‌مستقیم بر چرخه تولید، ثروت، مصرف و رفاه جامعه تأثیرگذار است. به همین‌دلیل اقتصاددانان از بازار انتظار کارایی و کارآمدی دارند. کارایی مبنایی‌ترین بحث مدل بازار […]

درآمدی بر علم اقتصاد اسلامی (اقتصاد برکت)

سید حسین میرمعزی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی   چکیده این مقاله در صدد پیشنهاد تأسیس علم اقتصاد اسلامی با نگاهی جدید تحت عنوان «اقتصاد برکت» است. اقتصاد برکت دانشی است که به کشف علل و موانع رشد پایدار نعمت‌های مادی مورد نیاز در عرصۀ زندگی، در راستای سعادت جامعۀ انسانی، براساس مبانی هستی‌شناسانه، […]

بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت‌‌‌‌‌‌‌‌های الهی در قرآن» و «اندیشۀ ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد

جواد ایروانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی   چکیده بی‌‌‌‌‌‌‌‌تردید علوم انسانی و از جمله دانش اقتصاد، بر پایۀ مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مبانی جهان‌‌‌‌‌‌‌‌بینی و انسان‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی بنا شده است و مبانی مکتبی، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نیز متأثر از مبانی یاد شده است. در مکتب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌داری، براساس اندیشۀ دئیسم و اصل ناتورالیسم، […]

مداخلات راهبردی پیامبر اسلام (ص) در طراحی نهاد داد و ستد مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

محمد علی متفکرآزاد استاد اقتصاد دانشگاه تبریز ناصر صنوبر دکترای مدیریت و استادیار دانشگاه تبریز سید کمال صادقی دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز اکرم قنبری کارشناس ارشد علوم اقتصادی   چکیده نهاد داد و ستد بین‌المللی یکی از نهادهای لازم و ضروری در جامعه است و هر جامعه‌ای بایستی برای بهبود عملکرد و حفظ کارای خود […]

تناسب «موضوع» و «روش» در نظریه‌پردازی اقتصادی (رهیافتی برای اقتصاد اسلامی)

عطاءالله رفیعی آتانی دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران   چکیده در این مقاله بناست تا از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای اقتصاد و اقتصاد اسلامی گامی برداشته شود. برای نیل به این مقصود، ابتدا جایگاه «موضوع» هر علم نشان داده خواهد شد و سپس […]

نظریۀ سنّت‌گرایی معطوف به سنّت شیعی؛ از بومی‌سازی تا بومی‌گراییِ مفاهیم (علوم)

مرتضی شیرودی استادیار و مدیر مرکز مطالعات علوم سیاسی پژوهشکدۀ علوم اسلامی امام صادق (ع)   چکیده هجوم ناخواستۀ استعمار به دیار شرقیان، ورود مفاهیم مدرن سیاسی به سرزمین‌های اسلامی و نیز ایران را در پی داشت. از آن زمان، مواجهه بین مفاهیم مدرن سیاسی و سنّت اسلامی به‌طور عام و سنّت شیعی به شکل […]

مبانی و قالب های نظری روابط بین الملل در اسلام

حمیدرضا کشاورز دانش­آموخته کارشناسی ارشد روابط بین­الملل دانشگاه فردوسی مشهد   چکیده پیشرفت یک رشتۀ علمی به ظرفیت آن رشته در دسترسی به نظریه­ها و مفاهیمی بستگی دارد که به کمک آن بتوان به شناختی از جهان خارج نائل گردید؛ از این رو تعریف نظریه در هر رشتۀ علمی از اهمیت اساسی برخوردار است. نکتۀ […]

نقش قدرت نمادین در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

مجید استوار استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت   چکیده: انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ شمسی با کمترین خشونت فیزیکی و در سریع‌ترین زمان ممکن به پیروزی رسید. تاکنون این واقعه از منظر فرهنگی، اقتصادی، طبقاتی، سیاسی و روان‌شناسی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، ولی از منظر نمادین علل پیروزی انقلاب، […]

تعریف، جایگاه و نقش مفهوم امنیت در دانش سیاسی اسلامی

دکتر بهرام اخوان کاظمی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز   چکیده در مقالۀ حاضر مفهوم و جایگاه امنیت و برخی ابعاد مهم آن در دانش سیاسی اسلامی و سازوکارهای تأمین آن بر مبنای قرآن کریم تبیین شده و تلاش شده است تا نشان داده شود که این کتاب آسمانی و به تبع […]

مؤلفه‌های فهم فلسفه سیاسی اسلامی

محسن رضوانی استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)   چکیده دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می‌توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است که فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفۀ «فلسفه سقراطی»، «آموزه‌های اسلامی» و «فلسفه […]

مؤلفه‌های پارادایمی در مردم‌سالاری اسلامی

دکترمحمد تقی ایمان دکتری جامعه‌شناسی، استاد بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران احمد کلاته ساداتی دکتری جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرا   چکیده مدل مردم‌سالاری اسلامی را می‌توان شکلی از حاکمیت سیاسی تلقی کرد که حضور فعال قدرت سیاسی اسلام […]

فقه سیاسی، الگوی دانش بومی اسلامی

سیدکاظم سیدباقری استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی بتول ملاشفیعی دانشجوی کارشناس ارشد تفسیر وعلوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم   چکیده این نوشته با بررسی شاخص‌‌های دانش بومی مطلوب، در پی تطبیق آن ویژگی‌‌ها با فقه سیاسی شیعه به‌عنوان الگوی دانش بومی اسلامی است. پرسش اصلی این نوشتار آن است که با […]

تصویر ثابت