. شورای علمی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

شورای علمی کنگره هفتم

اعضای شورای علمی هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به ترتیب حروف الفبا از این قرار است: جناب آقای دکتر حمید ابدی مرزونی، دکترای مدیریت راهبردی دانش و دبیر کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی جناب آقای دکتر رجبعلی اسفندیار، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیسیون علوم سیاسی اسلامی جناب آقای دکتر مظفر اقبال، استادتمام، رئیس […]

شورای علمی کنگره ششم

اعضای شورای علمی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به ترتیب حروف الفبا: جناب آقای دکتر حمید ابدی مرزونی/ دکترای مدیریت راهبردی دانش و دبیر کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی جناب آقای دکتر رجبعلی اسفندیار/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیسیون علوم سیاسی اسلامی جناب آقای دکتر مظفر اقبال/ استادتمام، رئیس […]

شورای علمی کنگره پنجم

 جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند استادیار فرهنگستان علوم اسلامی جناب آقای دکتر فرزاد جهان‌بین استادیار دانشگاه شاهد جناب آقای دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی دانشیار دانشگاه قم جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جناب آقای […]

شورای علمی کنگره چهارم

جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی همت بناری استادیار جامعه المصطفی العالمیه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند استادیار فرهنگستان علوم اسلامی جناب آقای دکتر فرزاد جهان‌بین استادیار دانشگاه […]

تصویر ثابت