.
| امروز دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ | Monday, 29 November , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی» محور ویژه: «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی» سایر محورهای فراخوان: محور اول: فلسفه و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ماهیت‌شناسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی نقش هستی‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی نقش روش‌شناسی، در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی نقش انسان‌شناسی در روش‌های تحقیق در […]

تصویر ثابت