. ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۷ مهر , ۱۴۰۲ | Friday, 29 September , 2023 |
فارسی English

ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

۱- دکتر محمدتقی ایمان، استاد جامعه‏ شناسی دانشگاه شیراز
۲- دکتر منصور طبیعی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۳- دکتر حبیب احمدی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۴- دکتر محمدتقی عباسی شوازی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۵-دکتر حلیمه عنایت، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۶- دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی
۷- دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۸- دکتر غلامرضا جمشیدیها، دانشیار دانشگاه تهران
۹- دکتر فریبا شایگان، دانشیار دانشگاه نیروی انتظامی
۱۰- دکتر حمید پارسانیا، دانشیار دانشگاه تهران و پژوهشگاه باقر العلوم(ع)

Comments are closed.

تصویر ثابت