. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 30 May , 2024 |
فارسی English

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

جلد اول: کمیسیون های تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و مدیریت تحول در علوم انسانی

کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی

*عبدالحسین خسروپناه/ روش‌شناسی و مبانی فلسفی حِکمی- اجتهادی در علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی(مشاهده مقاله)

*حسن ناصر خاکی، سید صادق حقیقت، نجمه نجم/تولید علم اسلامی؛ راهبردی برای وحدت تمدنی جهان اسلام(مشاهده مقاله)

*مهران رضائی، محمد بیدهندی/فلسفه فعل انسان ازمنظر ملاصدرا برمبنای رویکرد ارائه مدل های مفهومی(مشاهده مقاله)

*ابوالفضل ساجدی/توانش های دین در عرصه علوم انسانی(مشاهده مقاله)

کمیسیون تخصصی مدیریت تحول علوم انسانی

*مسعود آذربایجانی، سید محمدحسین کاظمینی/درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی (با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه شناختی)(مشاهده مقاله)

*عبدالعلی رضایی /تبیین و ترسیم چرخه مدیریت تولید علوم انسانی ـ اسلامی با رویکرد الگوی مدیریت شبکه ای(مشاهده مقاله)

*محمد فتحعلی خانی، محمدامین هنرور/تحول در نظام تولید علوم اجتماعی چهارچوبی برای تحلیل(مشاهده مقاله)

* زکیـــه مؤمن/الگوی سیاستگذاری علم و فناوری با توجه به نقشه راه تمدنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(از منظر مقام معظم رهبری)(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت