. موضوعات پیشنهادی کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۱ | Saturday, 10 December , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، محورها و موضوعات پیشنهادی ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی سومین کنگره از سوی دکتر سید سعید زاهد، رئیس کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی اعلام شد.

محورهای پیشنهادی برای ارسال مقاله از این قرار است:

جامعه‌شناسی اسلامی:

الف) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی (در این بخش مقاله‌ها می‌تواند به صورت تطبیقی هم ارائه گردد.)

 • مبانی هستی‌شناسی اجتماعی اسلامی
 • مبانی معرفت‌شناسی اجتماعی اسلامی
 • روش‌شناسی علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ب) نظریات در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

 • نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته در تاریخ تفکر اجتماعی اسلامی
 • نظریه‌های ارائه شده در دوره‌ی معاصر توسط متفکرین مسلمان
 • نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی
 • مکتب‌های موجود در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی
 • مطالعه‌ی تطبیقی مکتب‌های موجود در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ج) مسائل نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

د) مسائل روشی‌شناختی در علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) اسلامی

ه) مسائل اجتماعی خاص در جوامع مسلمانان

 • انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فقر، فحشا، مسائل جنسی و…) تحلیل عوامل شکل‌گیری و راه‌های پیشگیری و درمان مبتنی بر اندیشه اسلامی
 • نقاط قوت و نقاط ضعف زندگی اجتماعی اسلامی در جهان معاصر
 • مسائل نشئت گرفته از جریان جهانی‌شدن در جوامع اسلامی
 • جهانی‌شدن از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
 • موضع جامعه شناسی اسلامی در مقابل مدرنیزم و فرامدرنیزم

و) مباحث ویژه

 • جامعه و اقتصاد
 • جامعه و حقوق
 • جامعه و سیاست
 • جامعه و مسائل فردی و روان‌شناختی
 • جامعه و مسائل فرهنگی
 • علم و اجتماع
 • جامعه‌شناسی معرفت

ارتباطات اجتماعی:

 • مبانی ارتباطات اسلامی
 • روش تدوین مدل ارتباطی اسلامی: چالش‌ها و فرصت‌ها
 • تأسیس شبکه‌های اجتماعی اسلامی
 • اخلاقی‌کردن وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
 • راهکارهای کاهش نابرابری جریان اطلاعات بین دنیای غرب و دنیای اسلام
 • چگونگی تبدیل جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی به یک مسئله اجتماعی در کشورهای اسلامی (با تأکید بر ایران)
 • مساله‌شناسی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر ایران)
 • اسلامی‌شدن علوم ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی، پژوهش در ارتباطات و غیره)
 • مدرن‌سازی منبر به عنوان یک رسانه اسلامی
 • نقش وسائل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی در جنبش‌های اجتماعی اسلامی (با تاکید بر بیداری اسلامی)
 • چگونگی نهادینه‌سازی هنجارها و معنویت اسلامی با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی
 • رابطه وسایل ارتباط جمعی و نظام اجتماعی ـ فرهنگی در کشورهای اسلامی

 

 

Comments are closed.

تصویر ثابت