. گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون فقه و حقوق اسلامی در سومین کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون فقه و حقوق اسلامی در سومین کنگره

دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به مرور گزارشی از تمامی کمیسیون‌های سومین کنگره منتشر خواهد کرد. در بخش اول این گزارش‌ها به مجموعه اقدامات کمیسیون فقه و حقوق اسلامی به ریاست دکتر محمود حکمت‌نیا خواهیم پرداخت.

الف) کمیته علمی کمیسیون:

کمیته علمی کمیسیون فقه و حقوق اسلامی تقریبا از ۵۰ نفر از استادان برجسته‌ی دانشگاهی و حوزوی این رشته و گرایش‌های ذیل آن تشکیل شده است. این استادان وظیفه نظارت علمی بر کارهای کمیسیون از جمله داوری مقالات، حضور در نشست‌های تخصصی و در نهایت حضور در مراسم کنگره را برعهده دارند.

ب) دریافت مقاله:

دریافت و ارزیابی مقالات در دو بخش انجام می‌شود.

  1. مقالاتی که به شکل معمول و از طریق فراخوان دبیرخانه کنگره دریافت و ارزیابی می‌شود.
  2. پانزده مقاله‌ی سفارشی که در حوزه‌های مختلف فقه و حقوق به اساتید برجسته‌ی آن حوزه‌ها سفارش داده شده است. این مقالات از مرحله‌ی ایده تا پایان کار طی چند نوبت مورد داوری و بررسی قرار می‌گیرند تا مقاله‌ی نهایی آماده شود.

ج) نشست‌های تخصصی:

ناظر به یک یا دو مقاله‌ی سفارشی، یک نشست علمی در مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار خواهد شد. در این نشست‌ها دیدگاه‌های نویسنده‌ی مقاله مورد نقد و بررسی شرکت‌کنندگان در جلسه قرار خواهد گرفت.

د) کتاب نظریات برتر:

دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به مرور مجموعه‌ای از برجسته‌ترین نظریات در حوزه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی با عنوان «کتاب نظریه» منتشر خواهد کرد. در حوزه‌ی فقه و حقوق اسلامی نیز مقالات برتری که حاوی نظریه‌ی قابل توجهی باشند، در این کتاب منتشر خواهند شد.

ه) دعوت از استادان، پژوهشگران و مراکز پژوهشی و آموزشی:

کمیسیون فقه و حقوق اسلامی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره طی چندین مرحله اقدام به دعوت از استادان و پژوهشگران رشته‌ی فقه و حقوق برای ارسال مقاله و همچنین شرکت در مراسم کنگره در سال ۹۴ می‌کند. در حال حاضر بخشی از این دعوت‌ها انجام شده و برای برگزاری نشست‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

همچنین این کمیسیون از مراکز دانشگاهی و حوزوی برای همکاری با کنگره و برگزاری نشست‌های تخصصی دعوت به همکاری می‌کند.

 

Comments are closed.

تصویر ثابت