. کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ششمین کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ششمین کنگره

دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (رئیس کمیسیون)

دکتر محمد نعمتی، استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) (قائم‌مقام کمیسیون)

 

 1. دکتر ابوذر گوهری مقدم، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع)
 2. دکتر مهدی فاتح راد، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 3. دکتر محمد رسول آهنگران، استاد حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی
 4. دکتر محمود حکمت نیا، استاد حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 5. دکتر محمدجواد رضایی، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
 6. دکتر میثم لطیفی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
 7. دکتر مهدی موحدی بکنظر، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
 8. دکتر مخملی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 9. دکتر زهرا ابوالحسنی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
 10. دکتر محمد شجاعیان، استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 11. دکتر علیرضا عالی پناه، استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Comments are closed.

تصویر ثابت