. پی‌جویی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ازمنظر قرآن | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱ | Sunday, 29 May , 2022 |
فارسی English

پی‌جویی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ازمنظر قرآن

دکترمصباح الهدی باقری کنی،

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مهدی سپهری،

هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

مجید محمد زمانی،

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

 

چکیده

سازمان به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور، ابزاری در جهت خدمت به جامعه است؛ ازاین‌رو، تبیین وظایف و مسئولیت‌های آن درقبال جامعه ضروری است. تبیین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان، در قرن اخیر موضوع گفت‌وگو و تضارب آرای اندیشمندان علم مدیریت قرار گرفته است. اما این موضوع بین اندیشمندان مدیریت اسلامی با استقبال کمی روبه‌رو شده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان در اندیشه اسلام نگارش یافته است.

در این تحقیق با انتخاب واژگان کلیدی قرآنی مرتبط با موضوع مسئولیت اجتماعی و انتخاب آیات مرتبط، به تفاسیر آن آیات رجوع و محتوای آنها با روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در پایان تحقیق، ۲۱ مسئولیت برای سازمان درقبال جامعه و در قالب شش بعد دینی، حکومتی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی ارائه شد.

 

کلیدواژه‌ها: سازمان، مسئولیت اجتماعی سازمان، اخلاق سازمانی، مدیریت اسلامی قرآن.،

 

کتاب‌نامه

قرآن کریم (با ترجمه المیزان).

جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۸۸٫ اسلام و محیط زیست. تنظیم و تحقیق عباس رحیمیان. چاپ پنجم. قم. اسراء.

ـــــــــــــــــــ‌.‌ زمستان ۱۳۸۸ ش. تسنیم. حسین الهی‌زاده. ج ۱۲٫ چاپ دوم.

ـــــــــــــــــــ‌. زمستان ۱۳۸۸ ش. تسنیم. واعظی محمد. ج ۹٫ چاپ سوم.

ـــــــــــــــــــ‌. تابستان ۱۳۸۹ ش. تسنیم. رزقی و اشرفی. ج ۱۸٫ چاپ دوم.

ـــــــــــــــــــ‌. بهار ۱۳۸۹ ش. تسنیم. عابدینی. عبدالکریم. ج ۱۴٫ چاپ دوم.

ـــــــــــــــــــ‌. بهار ۱۳۸۹٫ ولایت فقیه. محقق محمد محرابی. چاپ نهم.

چاوش باشی، فرزانه. ۱۳۸۹٫ «درآمدی بر مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان». پژوهش‌نامه. شماره ۶۰٫ ص۵۴– ۳۵٫

رابینز، استیفن. ۱۳۷۹٫ تئوری سازمان. ترجمه مهدی الوانی‌ و حسن دانایی فرد. تهران. صفار.

رویایی، رمضانعلی و حسین مهردوست‌. پاییز ۸۸٫ «بررسی نقش مدیران در ارتقای مسئولیت اجتماعی». پژوهش‌نامه علوم اجتماعی. سال سوم. شماره سوم.

صالحی امیری، سیدرضا و سید مجید مطهری نژاد. ۱۳۹۰٫ درآمدی بر مسئولیت‌های فرهنگی‌‌ـ‌اجتماعی بنگاه‌ها و سازمان‌ها در ایران. قم. یوسف زهرا.

طباطبایی، محمد حسین. ۱۳۷۴ ش. تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى. ج۱،۲،۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹و۲۰٫ چاپ پنجم. قم. دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مکارم شیرازى ناصر. ۱۳۷۴ ش. تفسیر نمونه. ج۱، ۲، ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۷‌، ۱۸‌، ۱۹، ۲۲ و ۲۴‌. چاپ اول. تهران. دارالکتب الإسلامیه.

Carroll, Archie B.; Shabana, Kareem M. 2010. “The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts”. Research and Practice International Journal of Management Reviews. VoL 12.  IS 1. p 85–۱۰۵٫

Garriga ,Elisabet; Mele, Domenec. 2004. “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”. Journal of Business Ethics. 53: p 51–۷۱٫ Kluwer Academic Publishers.

GEVA, AVIVA. 2008. Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory. Research and Practice. Business and Society Review.vol 113. issue number:1. p 1–۴۱

Jung, C.W. 2012. Saint Thomas University. School of Leadership Studies, The Influence of Professional Sports Team’s Corporate Social Responsibility(CSR) on Team Image. Team Identification, and Team Loyalty. St. Thomas University.

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت