. ۲۰۲۰۰۵۱۲_۱۵۰۹۴۸-۱۵۳۶×۱۱۵۲ | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | Friday, 14 May , 2021 |