. واکاوی عدم تطبیق سبک زندگی با مصوبات معماری و شهرسازی با تأکید بر سطح اشغال و اقلیم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

واکاوی عدم تطبیق سبک زندگی با مصوبات معماری و شهرسازی با تأکید بر سطح اشغال و اقلیم

سارا بهمنی کازرونی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران(نویسنده مسئول)
sara_bahmani1368@yahoo.com
امیرحسین جمشیدی
پژوهشگر دکتری معماری، مدرس دانشکده هنر و معماری شبراز، ایران، شیراز.
jamshidi.amirhossien@yahoo.com
علیرضا حیدری
دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد، واحد کازرون، ایران، کازرون.
Heidari.alireza@yahoo.com
چکیده
در این مقاله با بررسی مقررات معماری و شهرسازی به مثابه الزامات و مصوبات در زمینه طراحی مسکن خواهیم پرداخت تا نسبت میان مشخصه‌های سبک زندگی در ایران و شکل محل سکونت را بسنجیم و رابطه میان این دو را بررسی کنیم. هدف اصلی در این مقاله، بررسی این مسئله خواهد بود که مقررات معماری و شهرسازی، چه تأثیری بر عدم تحقق سبک زندگی دارند. در نهایتاً میتوان گفت،این امر عدم حضور سبک زندگی در معماری امروزی رقم خواهد ‌زند و این سبک زندگی بر زیستن در نوع خاصی از کالبد معمارانه تأثیر می‌گذارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژگان: سبک زندگی، مقررات معماری، معماری معاصر، مسکن ایرانی.

 

 منابع

بخشانی، نورمحمد (۱۳۸۹). نقش خانواده در تربیت فرزندان، ماهنامه ندای اسلام، ۱۱ (۵۳-۵۲).

تقی‌پور ظهیر، علی (۱۳۷۲). مقدمات برنامه‌ریزی درسی‌ و آموزشی، تهران: آگاه.

چاوشیان، حسن، اباذری، یوسف (۱۳۸۱). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، مجله نامه علوم اجتماعی. ۲۰، ص۲۴٫

خوشنویس، ناهید (۱۳۸۹). رسانه و سبک زندگی، ماهنامه روابط عمومی ایران. ۱۰٫

  دادستان، پریرخ (۱۳۷۹). روان‌شناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی. ج۲٫ تهران: ژرف.

ربانی، رسول، و رستگار، یاسر (۱۳۸۷). سبک زندگی و فرهنگ مصرفی، مجله مهندسی فرهنگی. ۲۳ و ۲۴٫

رسولی، محمدرضا (۱۳۸۲). بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون، مجله علوم اجتماعی، ۲۳، ص۵۴.

زارعی، احمدعلی و غلامی شیری، حمید (۱۳۹۱). نقش مثبت‌نگری در افزایش سروتونین مؤثر در ایجاد تعادل عاطفی و نشاط و راهکارهای مؤثر در تقویت اندیشه مثبت، اولین دوره همایش شادابی و شادی، تهران.

سیف، علی‌اکبر (۱۳۷۹). روان‌شناسی رشد (۱). تهران: سمت.

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (۱۳۷۵). روان‌شناسی پرورشی. تهران: آگاه.

شوشتری‌زاده، شهناز (۱۳۸۲). بررسی تأثیر آموزش رفتارهای سلامتی بر تغییر روش زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلب مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۲ (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

طهماسبیان، کارینه‌، و غلامرضایی، مریم (۱۳۸۸). بررسی رابطه خود اثرمندی و طرد همسالان در نوجوانان، پژوهشهای نوین روان‌شناختی، ۲۱ (۱۴).

عصاره، علیرضا (۱۳۸۲). کارکردهای فعلی آموزش و پرورش کشورمان در تربیت دینی، مجموعه مقالات همایش آسیب‌شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش. ج۲٫ تهران: محراب قلم.

فاضلی، محمد(۱۳۹۲) مصرف و سبک زندگی، انشارات صبح صادق، قم.

فیست، جس و گریگوری جی. فیست (۱۳۸۴ .(نظریه های شخصـیت. (ترجمـه یحیـی سـید محمدی). تهران: نشر روان.

کاویانی، محمد(۱۳۹۲)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدنی‌پور، علی (۱۳۸۱). تهران ظهور یک کلان‌شهر. تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.

مهدوی کنی، محمدسعید(۱۳۹۲)، دین و سبک زندگی. مجله: مطالعات سبک زندگی » بهار – شماره ۳ ‏(۳ صفحه – از ۱۵۷ تا ۱۵۹)

محمد منصور فلامکی، شیما شصتی (۱۳۹۳)، رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی  )با تکیه بر نظریه جامعه کوتاه مدت و نظریه “راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران، فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳ ،تابستان ۱۳۹۳،صص ۱۳۷-۱۱۷)

      علیرضا بندرآباد،۱۳۸۹، بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران، دوره ۲، شماره ۹، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۱۰-۱۳

لاوسن، برایان ،(۱۳۸۴)، طراحان چگونه می اندیشند : ابهام زدایی از فرایند طراحی ،کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان، اصفهان.

بوردیو، پی یر. (۱۹۳۱)تمایز- نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی. ترجمه: حسن چاوشیان، تهران، ثالث.

کاویانی، محمد. ( ۱۹۳۱) «رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان«. فصلنامه روانشناسی و دین. سال چهارم، شماره چهار، زمستان: ۳۱ ۱۱

 کاویانی، محمد. ( ۱۹۳۱) «کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسالمی«. فصلنامه روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره دوم، .۱۳-۱۱ :تابستان

 کاویانی، محمد. (۱۹۳۳) «تربیت اسالمی، گذر از اهداف کلی به اهداف رفتاری«. دو فصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال اول، شماره سه، تابستان: ۳۹ ۳۳

محمد بن یعقوب الکلینی،۱۴۲۸،المحاسن.، منشورات الفجر-بیروت،المحاسن ،این کتاب، در دو جلد در دارالکتب الاسلامیه قم، سال ۱۳۷۱ ق. در دو جلد و ۶۴۴ صفحه با قطع وزیری چاپ و منتشر شده و بار دیگر در مجمع جهانی اهل بیت تحقیق و در دو جلد به چاپ رسیده است

محمدباقر محمودی, عبدالزهراء علوی، ۱۱۰-۱۰۳۷،بحارالانوار، جلد۹۴، مکان چاپبیروتناشردار احیاء التراث العربیتاریخ چاپهجری قمرینوبت چاپاولزبان: عربی

 احمدحسین شریفی،۱۳۹۲،همیشه بهار: اخلاق و سبک زندگی اسلامی، نشر همیشه بهار: اخلاق و سبک زندگی اسلامی

شیخ صدوق،۱۴۰۳، معانی الاخبار، نشر جامعه مدرسین، به زبان عربی

باکاک، رابرت (۱۳۸۱) مصرف، ترجمۀ خسرو صبری، تهران: شیرازه.

ابوالقاسم پاینده (۱۳۲۴ش)، نهج الفصاحه، سازمان انتشارات جاویدان

احمد کافی،(۱۳۱۵ش)،کتاب فَضل العِلم،قم.

ourdieu, Pierrre, (1984), Distinction, a Social Critique of Judgment of Taste Translated by Richard Nice, London: Routledge & Keagen Paul.

Bourdieu, Pierre, (1996), The State Nobility, Translated by Laurttac Clough, Oxford: Polity Press.


Bourdieu, Piere (1977). Outline of a Theory of Practic Distinction. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, Piere (1993). The Field of Cultural Prodution. London: Polity Press.
Bourdieu, Piere (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: The University of Chicago Press
.

برچسب‌ها:, , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت