. نقش آموزه‌های فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

نقش آموزه‌های فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران

نجف لک‌زایی

استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ایران، قم

nlakzaee@gmail.com

محمدعلی همدانی

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام  و دانشجوی دکتری (سطح چهار)، ایران، قم

hanedanee@gmail.com

چکیده

در نگرشی کلی، نوع نگاه به جهان و به ‌بیان ‌دیگر، باورهای دینی می‌تواند جهت‌گیری راهبردهای امنیتی و نظامی را مشخص کند. آنچه در پژوهش حاضر به دنبال پاسخش هستیم، واکاوی نقش آموزه‌های دینی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. نگارندگان بر این باورند که آموزه‌های فقهی دربردارنده نقش محوری در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. درباره تشریح مبانی دینی، دیدگاه‎های مختلفی بیان ‌شده است. آنچه در این تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، نگرش منظومه‌ای به دین است. همین نگرش نظام‌مند به دین است که ضرورت استخراج الگوی مطرح‎شده را دوچندان می‌کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای دیدگاه انسان‎شناسی امام خمینی; و با توجه به نگرش سه‎لایه به انسان، نقش آموزه‌های فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی بررسی گردد.

کلیدواژگان: فقه سیاسی، منابع فقهی امنیت، امنیت متعالیه، مبانی امنیت در اسلام، اندیشه فقهی امام خمینی;، مسائل راهبردی و نظامی.

منابع

 1. قرآن کریم.
 2. اسلامی، علیرضا (۱۳۸۵). امنیت در قرآن، علوم سیاسی. قم: ۳۳: ص ۶۰٫
 3. آشنا، حسام‌الدین، و اسمعیلی، محمدصادق (۱۳۸۹). امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی، راهبرد فرهنگ، ۵: ص ۷۶٫
 4. بیرو، آلن (۱۳۷۰). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
 5. حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت.
 6. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۶۸-۱۳۹۰)، نرم‌افزار حدیث ولایت (مکتوبات و بیانات). قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.
 7. سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز (۱۹۹۴م). المراسم العلویه. بیروت: دارالحق.
 8. شریعتی، روح‌الله (۱۳۸۰). اندیشه سیاسی محقق حلی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 9. شریعتی، روح‌الله (۱۳۸۷). قواعد فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 10. صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۴۰۹ق). من لا یحضره الفقیه. ترجمه علی‌اکبر غفاری و محمدجواد صدر بلاغی، تهران: نشر صدوق.
 11. طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پنجم.
 12. عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (بی‎تا). القواعد و الفوائد. قم: مکتبه المفید.
 13. لک‎زائی، نجف (۱۳۹۳). مطالعات فقهی امنیت، پژوهشنامه علوم سیاسی. ۹ (۲): ص۸۹، ۹۰ و ۹۳٫
 14. مجلسی، محمدباقر (۱۳۶۳). بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه اطهار. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، تهران: کتابخانه مسجد ولی‎عصر.
 15. مطهری، مرتضی (۱۳۹۰). مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا. چاپ نوزدهم.
 16. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۷ق). انوار الفقاهه، کتاب النکاح. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب۷٫
 17. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 18. منصوری، جهانگیر (۱۳۸۷). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دوران. چاپ پنجاه و نهم.
 19. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم،۱۴۲۷، فقه الحدود و التعزیرات، قم، موسسه النشر لجامعه المفید.
 20. موسوی خمینی (۱۳۸۶). تحریر الوسیله (ترجمه فارسی). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی; چاپ دوم.
 21. موسوی خمینی، سیدروح‎الله (۱۳۸۸)، استفتاءات (از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور). تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 22. موسوی خمینی، سیدروح‎الله (۱۳۸۸). صحیفه امام (از سری نرم‌افزارهای مجموعه نور). تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 23. نباتیان، محمداسماعیل (۱۳۹۲). فقه و امنیت (بررسی مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به تطور و توسعه مفهوم امنیت). پایان‌نامه دکتری رشته انقلاب اسلامی. قم: دانشگاه معارف اسلامی.
 24. نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت