. نقشه جامع تدوین جامعه‌شناسی اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۲ | Saturday, 2 December , 2023 |
فارسی English

نقشه جامع تدوین جامعه‌شناسی اسلامی

محمدعارف محبی[۱]

[۱]. کارشناسی جامعه‌شناسی، ارشد کلام و دانش‌آموخته سطح چهار جامعه‌المصطفی

چکیده

علم در سیر طبیعی خود بر پایه تقاضاهای تراکم‌یافته شکل می‌گیرد. تکیه‌گاه‌ طبیعی راهبردهای معطوف به تولید علم دینی، اصل «کشش تقاضا» است و ضروری است که اصل «فشار علم» و دخالت ارادی برای تسریع این فرایند، به‌شکل منطقی تنظیم گردد. بر مبنای همین نگرش، سعی شد که در تدوین نقشه جامع برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی، اولاً: تمام مراحل تولید آن، از مرحله فرضیه‌‌سازی تا مرحله بهره‌وری، به‌عنوان یک کلیت به‌هم‌پیوسته تصویر شود؛ ثانیاً: با توجه به محورهای اصلی رویکردهای فعّال در این حوزه، میدان حضور «همگرایانه» برای همه آن‌ها فراهم گردد. در نهایت ساختار کلی نقشه جامع مورد نظر، بر بنیان اصول و محورهای اساسی «ضرورت و تقاضا»، «تولید و نظریه‌پردازی»، «عرضه و بهره‌وری» صورت‌بندی شده‌اند و بر همین اساس، اهداف، اصول راهبردی و برنامه‌های عملیاتی مندرج در آن، سازمان‌دهی گردیده‌اند.

 

کلید‌واژه‌ها: علم دینی، جامعه‌شناسی اسلامی، ضرورت و تقاضا، نظریه‌پردازی، بهره‌وری، شبکه نخبگانی.

منابع:

 

 • قرآن کریم
 1. آشتیانی، منوچهر. ۱۳۸۳٫ جامعه‌شناسی شناخت ماکس شلر. تهران. نشر قطره.
 2. بستان، حسین و همکاران. ۱۳۷۸. گامی به‌سوی علم دینی (۱)، ساختار علم تجربی و امکان دینی. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 3. پارسانیا، حمید. ۱۳۹۱٫ مصاحبه، در: تحول در علوم انسانی، ج۳، دیدارها و مصاحبه‌ها. قم. کتاب فردا.
 4. پیروزمند، علیرضا. ۱۳۹۲٫ الگو و راهبرد تحول در علوم انسانی، در: تحول در علوم انسانی، ج۲، مقالات. قم. کتاب فردا.
 5. پیروزمند، علیرضا. ۱۳۹۱٫ مصاحبه، در: تحول در علوم انسانی، ج۳، دیدارها و مصاحبه‌ها. قم. کتاب فردا.
 6. جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۸۹٫ تفسیر انسان به انسان. محقق محمدحسین الهی‌زاده. قم. اسرا. چاپ پنجم.
 7. جوادی آملی، عبدالله. سخنرانی. ۵-۸-۱۳۹۳٫ http://www.mehrnews.com/detail/News/2246623.
 8. خاکی قراملکی، محمدرضا. ۱۳۹۲٫ «عقل و وحی در هندسه معرفت دینی، بررسی نظریه آیت‌الله جوادی آملی». در: تحول در علوم انسانی، ج۲، مقالات. قم. کتاب فردا.
 9. خسروپناه، عبدالحسین، ۱۳۹۱٫ مصاحبه، در: تحول در علوم انسانی، ج۳، دیدارها و مصاحبه‌ها. قم. کتاب فردا.
 10. داوری اردکانی، رضا، ۱۳۸۲٫ سخنرانی، اشاراتی به وضع علوم انسانی در ایران، در: تحول در علوم انسانی، ج‌۳، سخنرانی‌ها و میزگردها. قم. کتاب فردا.
 11. دنیوی، محسن و محمد میقاتی. ۱۳۸۲٫ تحول در علوم انسانی، ج۳، سخنرانی‌ها و میزگردها. قم. کتاب فردا.
 12. ذاکرصالحی، غلامرضا؛ ذاکرصالحی، امین. ۱۳۸۸٫ «تحلیل محتوای پیش‌نویس نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن». فصلنامه علمی-پژوهشی، سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره۲٫
 13. رهداد، احمد. ۱۳۹۲٫ تأمل در بایسته‌های تولید علم دینی، در: تحول در علوم انسانی، ج۲، مقالات. قم. کتاب فردا.
 14. ریترز، جورج. ۱۳۷۵٫ نظریه جامعه‌شناسی معاصر. محسن ثلاثی. تهران. انتشارات علمی.
 15. سالاری، مهدی؛ کشفی، سید علی. ۱۳۹۲٫ اسلامی‌شدن علوم انسانی و اندیشه‌های ولی‌فقیه، در: تحول در علوم انسانی، ج۲. مقالات. قم. کتاب فردا.
 16. سوزنچی، حسین. ۱۳۹۱٫ مصاحبه، در: تحول در علوم انسانی، ج۳، دیدارها و مصاحبه‌ها. قم. کتاب فردا.
 17. ـــــــــــــــ. ۱۳۸۹٫معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. تهران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 18. قربانی، صابر.۱۳۸۸٫ «چیستی مدیریت دانش». مجله کار و جامعه. شماره ۱۱۶ و ۱۱۷.
 19. کچویان، حسین. ۱۳۹۱٫ مصاحبه، در: تحول در علوم انسانی، ج۳، دیدارها و مصاحبه‌ها. قم. کتاب فردا.
 20. کوئن، بروس. ۱۳۸۱٫ درآمدی به جامعه‌شناسی. محسن ثلاثی. تهران. توتیا.
 21. محمدی، علی؛ دنیوی، محسن؛ گودرزی، میثم. ۱۳۹۲٫ تحول در علوم انسانی، ج۲، مقالات. قم. کتاب فردا.
 22. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.۱۳۹۱٫تحول در علوم انسانی، ج۳، مجموعه دیدارها و مصاحبه‌ها. قم.کتاب فردا.
 23. منصوری، شرمین. ۱۳۸۵.«مدیریت دانش». ماهنامه صنعت خودروی، شماره ۱۰۲ .
 24. واسطی، عبدالحمید. ۱۳۹۱٫ مصاحبه، در: تحول در علوم انسانی، ج۳، دیدارها و مصاحبه‌ها ج۳٫ قم. کتاب فردا.

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت