. نظام کلی مدیریت اوقات شبانه‌روزی ازمنظر اسلام | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱ | Thursday, 8 December , 2022 |
فارسی English

نظام کلی مدیریت اوقات شبانه‌روزی ازمنظر اسلام

دکتر ولی الله نقی پورفر،

عضو هیئت علمی دانشگاه قم،

 

چکیده

ازآنجاکه انسان در بینش اسلامی، انسان با هویتی واحد، موجودی دو ساحتیِ مادی‌معنوی(ملکی‌ـ‌ملکوتی) است، مجموعه فعالیت‌های شبانه‌روزی فرد مسلمان‌، تحت نظام خاصی تقسیم‌بندی شده است؛ به‌گونه‌ای که بر‌اساس آن، بیشترین بهره‌وری(کارایی و اثربخشی) در حوزه ساحت مادی‌معنوی از قِبَل فعالیت‌های انسان مؤمن برای او حاصل می‌شود؛ حال آنکه، نظام فعلی تقسیم اوقات شبانه‌روزی در جمهوری اسلامی فاقد اثر‌بخشی حداقل و فاقد دفاع عقلی تجربی و دفاع شرعی است.

براساس نظام کلی مدیریت اوقات شبانه‌روزی از‌منظر اسلام، ابتدا تدبیر خرده‌نظام ساعات فعالیت‌های معنوی رقم می‌خورد؛ سپس در پرتو آن، خرده‌نظام ساعات اشتغال را تعریف و مقرر می‌شود و در ذیل این دو، خرده‌نظام‌های اوقات استراحت و تجدید قوا‌ و ارتباطات غیر‌رسمی و امور شخصی جامعه دینی‌ سامان می‌یابد.

 

کلید‌واژه‌ها: نظام، مدیریت، اوقات شبانه‌روزی، اسلام.

کتاب‌نامه

قرآن کریم.

ابن شعبه بحرانی، حسن بن علی. ۱۴۱۶ه.ق. تحف العقول عن آل الرسول(ص). قم. نشر جامعه مدرسین. چ۴٫

ابن ابی جمهور، الاحسایی. ۱۴۰۵ه.ق. غوالی اللئالی. قم. نشر سید الشهداء. چ۱٫

ابن فارس، زکریا. ۱۴۰۴ه.ق. معجم مقائیس اللغهًْ. قم. مکتب الاعلام الاسلامی.

رابینز، استیفن پی. ۱۳۸۵ه.ش. رفتار سازمانی. ترجمه پارسائیان و اعرابی. تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چ۱۰٫

تریسی، برایان. ۱۳۸۹ه.ش. مدیریت زمان. ترجمه یلدا بلارک. تهران. نشر بیان. چ۵٫

حر عاملی، محمد بن حسن. ۱۴۰۳ه.ق. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت. احیاء التراث العربی. چ۵٫

حویزی، عبد علی. بی‌تا. نور الثقلین. قم. نشر اسماعیلیان.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. بی‌تا. معجم مفردات الفاظ القران. تهران. المکتبهًْ المرتضویهًْ. بی‌چا.

رضائیان، علی. ۱۳۸۰ ه.ش. مبانی سازمان و مدیریت. تهران. نشر سمت. چ۲٫

ری شهری، محمد محمدی. ۱۳۶۷ ه.ش. میزان الحکمهًْ. تهران. مکتبه الاعلام الاسلامیهًْ. چ۲٫

سید رضی، محمد بن حسین. ۱۴۰۷ه.ق. نهج‌البلاغه. قم. دارالهجره. چ۱٫

سیوطی، عبد الرحمن. ۱۴٫۹ه.ق. الدر المنثور فی التفسیر المأثور. بیروت. دارالفکر. چ۲٫

صدوق، محمد بن علی بن بابویه. ۱۴۰۳ ه ق. الخصال. قم. نشر جامعه مدرسین.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۴ه.ش. تهران. نشر دوران. چ۳۵٫

کلینی، محمد بن یعقوب. ۱۳۶۳ه.ش. الکافی. تهران. دارالکتب الاسلامیه. چ۵٫

مجلسی، محمد باقر. ۱۴۰۳ه.ق. بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطها(ع). بیروت. دار احیاء التراث العربی. چ۳٫

مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۶۶ه.ش. تفسیر نمونه. تهران. دارالکتب الاسلامیهًْ.

نوری، میرزا حسین. بی‌تا. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت. آل البیت لاحیاء التراث.

نقی پورفر، ولی الله. ۱۳۸۲ه. ش. مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام. تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی. چ۱٫

 

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت