. نسبت فلسفه سیاسی و صنعت در تمدن اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

نسبت فلسفه سیاسی و صنعت در تمدن اسلامی

مهدی طاهری

دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم

 Foad_mt@yahoo.com

چکیده

جامع‎نگری فیلسوفان سیاسی اسلامی موجب اهتمام ایشان به طراحی نظام‌های کلان در حوزه نرم‌افزار و ترسیم نظام‌های کاربردی در ساحت سخت‌افزار تمدنی است. نکته بسیار مهم در این میان آن است که در فلسفه سیاسی اسلامی نظام‌های اجتماعی ارتباطی نظام‌مند و هم‌افزا با یکدیگر دارند؛ به ‌گونه‌ای که خلل در یکی از نظام‌ها موجب اختلال در دیگر نظام‌ها و مانع دستیابی به مقصود خواهد شد. از این لحاظ در طراحی نظام‌های کلان و کاربردی به ترکیب دانش و بینش به صورت ترکیب اتحادی و نه انضمامی توجه وافر شده است. براین‎اساس تراوش نظام‌های کلان و کاربردی در اندیشه فیلسوفان و متفکران اسلامی ارتباطی قریب با مبانی تفکر اسلامی دارد و توحید اساسی‌ترین مبنا در طراحی چنین نظام‌هایی است. در این مقاله تلاش می‌شود تا ماهیت صنعت در حوزه تمدن اسلامی، بر اساس متون فلسفه سیاسی و ظرفیت صنعت تبیین شود تا تفکر توحیدمحور به عنوان پایه‌ای‌ترین ارزش در فلسفه سیاسی و حوزه تمدن اسلامی بسط یابد.

کلیدواژگان: فلسفه سیاسی اسلامی، تفکر توحید محور، صنعت، تمدن.

منابع

 1. ابن‌خلدون، عبدالرحمن (۱۴۲۴). مقدمه. الطبعه الثامنه. بیروت: دارالکتب العلمیه.
 2. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۸۳). الإشارات والتنبیهات. شرح نصیر‌الدین طوسی و قطب‌الدین رازی. تحقیق کریم فیضی. قم:‌ مطبوعات دینی.
 3. اخوان الصفا (۱۹۹۹م)، رسائل إخوان الصفاء و خلان الوفاء. بیروت: دار صادر.
 4. افلاطون (۱۳۸۰). دوره آثار. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
 5. پیسی، آرنولد (۱۳۷۶). تکنولوژی در تمدن جهان. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: فرزان.
 6. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶الف)، اسلام و محیط زیست. تحقیق و تنظیم عباس رحیمیان محقق. قم: نشر اسراء.
 7. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶ب)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، تحقیق و تنظیم: احمد واعظی. قم: اسراء.
 8. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۰). تفسیر انسان به انسان. تحقیق و تنظیم محمدحسین الهی‌زاده. قم: اسراء. چاپ ششم.
 9. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۴). پیام به همایش تمدن نوین اسلامی. موجود در: Portal.esra.ir.
 10. جیهامی، جیرار (۲۰۰۰م). موسوعه مصطلحات ابن رشد الفیلسوف. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.
 11. خسروپناه، عبدالحسین (۱۳۸۷). فلسفه فلسفه اسلامی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 12. خوارزمی، محمد بناحمد (۱۴۲۸). مفاتیح العلوم. بیروت: دارالمناهل.
 13. داوری اردکانی، رضا (۱۳۷۹). درباره علم. تهران: هرمس.
 14. داوری اردکانی، رضا (۱۳۸۰). تمدن و تفکر غربی. تهران: نشر ساقی.
 15. داوری اردکانی، رضا (۱۳۸۶). درباره غرب. تهران: هرمس. ویراست دوم.
 16. رحیمی، غلامحسین (۱۳۹۱). فارابی علم حیل و فلسفه فناوری، در: پورحسن، قاسم، فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی. زیر نظر سیدمحمد خامنه‌ای. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 17. طاهرزاده، اصغر (۱۳۸۷). گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی. اصفهان: لب‌المیزان.
 18. طباطبائی، سیدمحمدحسین (‌۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 19. علی‌اکبر دهخدا (۱۳۷۷). لغت‌نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
 20. فارابی، ابونصر (۱۳۶۴). احصاء العلوم. ترجمه حسین خدیوجم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 21. فارابی، ابونصر (‌۱۳۷۱). التنبیه علی السبیل السعاده والتعلیقات ورسالتان فلسفیتان. تحقیق جعفر آل‌یاسین، تهران: حکمت.
 22. فارابی، ابونصر (۱۹۹۵). تحصیل السعاده. قدم له و علق علیه و شرحه الدکتور علی بوملحم. بیروت: دارالهلال.
 23. گنون، رنه (۱۳۷۸). بحران دنیای متجدد. ترجمه ضیاءالدین دهشیری. تهران: امیرکبیر.
 24. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. چاپ دوم.
 25. معین، محمد (۱۳۷۹). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
 26. مهدیزاده، حسین (۱۳۹۳). بینش تمدنی: منظومه اعتقادات اجتماعی سیدمحمدمهدی میرباقری. قم: فرهنگستان علوم اسلامی.
 27. نصر، سیدحسین (۱۳۷۸). نیاز به علم مقدس. ترجمه حسن میانداری. قم: مؤسسه فرهنگی طه.
 28. هایدگر، مارتین و دیگران (۱۳۷۷). فلسفه تکنولوژی. ترجمه شاپور اعتماد. تهران: نشر مرکز.
برچسب‌ها:, , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت