.
| امروز شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | Saturday, 18 September , 2021 |
فارسی English

نتایج فلسفی‌ـ‌تربیتی حرکت جوهری نفس

مهدی امیدی

استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی‌ـ‌پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

تغییر جهان یکی از عمده‌ترین خواسته‌های انسان معاصر است که بدون تفسیری از جهان و انسان و حقایق مرتبط با آن دو، و سامان حیات انسان بر پایه آن امکان نمی‌یابد. این بدان معنا است که هر تحولِ عینیِ مبتنی بر حکمت عملی اعم از اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن در پیوند با برداشت‌های نظری مرتبط با حکمت نظری است. طرح نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در حکمت متعالیه ناظر به تفسیر خاصی از تحول در عین ثبات جهان و انسان است که می‌توان نتایج فلسفی تربیتی متعددی را از آن استنباط کرد. این مقاله بر آن است تا با تبیین نتایج ذکرشده به تقویت ساحت بینشی مربیان تربیتی پرداخته و امکان و قابلیت بسط فلسفه تربیتی اسلام را از این منظر واکاوی کند.

 

کلیدواژه‌ها: ملاصدرا، حکمت متعالیه، حرکت جوهری، تعالی نفس، نتایج فلسفی تربیتی.

کتاب‌نامه

قرآن کریم.

مثنوی معنوی.

اکبریان، رضا. ۱۳۸۶٫ حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر. تهران. انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

حائری یزدی، مهدی. ۱۳۸۰٫ سفر نفس. تقریرات، عبدالله نصری. تهران. نقش جهان.

سبزواری، هادی.۱۲۸۱ ق. شرح منظومه. قم. نشر ناب.

سروش، عبدالکریم. ۱۳۵۸٫ ما در کدام جهان زندگی می‌کنیم؟ تهران. پیام آزادی.

ــــــــــــــــ. ۱۳۸۹٫ نهاد ناآرام جهان. تهران. مؤسسه فرهنگی صراط. چاپ دوم.

فارابى، ابو نصر. ۱۹۹۶ م. السیاسه المدنیه. مقدمه و شرح از دکتر على بو ملح. بیروت. مکتبه الهلال. چاپ اول.

کوئینتن، آنتونی. ۱۳۷۱٫ فلسفه سیاسی. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران. الهدی.

مصباح یزدی، محمد تقی. ۱۳۷۶٫ اخلاق در قرآن. ج ۲٫ تحقیق محمد حسین اسکندری. قم. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

ملاصدرا.۱۳۶۱٫ مشاعر. ترجمه آهنی. تهران. مولی. چاپ هشتم.

ــــــــ‌.۱۳۶۷٫ شرح اصول کافی. تهران. نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ـــــــ. ۱۳۷۵٫ مجموعه رسایل فلسفی. تصحیح حامد ناجی اصفهانی. تهران. انتشارات حکمت.

ــــــــ‌.۱۳۸۱٫ المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه. ج ۲٫ تصحیح، تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی و جعفر شاه نظری. به اشراف سید محمد خامنه‌ای. تهران. انشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ــــــــ‌.۱۳۸۱٫ کسر اصنام الجاهلیه. تصحیح، تحقیق و مقدمه محسن جهانگیری. به اشراف سیدمحمد خامنه‌ای. تهران. بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ــــــــ‌.۱۳۸۱ . کسرالاصنام الجاهلیه. تهران. بنیاد حکمت صدرا. چاپ اول.

ــــــــ. ۱۳۸۲٫ الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. تصحیح، تحقیق و مقدمه سیدمصطفی محقق داماد. به اشراف سید محمد خامنه‌ای. تهران. بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ــــــــ.۱۳۸۳٫ الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه. ج۱٫ تصحیح و تعلیق غلامرضا اعوانی. تهران. بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ــــــــ. ۱۳۸۶٫ مفاتیح الغیب. ج۲٫ تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی. تهران. انشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ــــــــ‌.۱۳۸۷٫ شرح اصول کافی. تهران. انتشارات حکمت اسلامی صدرا.

ــــــــ ۱۳۷۰. تفسیر القران الکریم. به کوشش و تصحیح محمد خواجوی. ج۲ و ج ۵٫ قم. بیدار. چاپ دوم

ــــــــ ۱۳۸۰. المبدء و المعاد با مقدمه و تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی، فن دوم، مقاله چهارم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات

(تاریخ مراجعه به سایت: پاییز۹۲) http://ebooks.adelaide.edu.au/h/hobbes/thomas/h68l/chapter3.html.

Locke John. 1689 .Tow Treatment of Government. London. Awn sham Churchill.

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت