. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «شهرسازی و معماری اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 24 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «شهرسازی و معماری اسلامی»

محور اصلی مباحث: تحقق معماری و شهرسازی با هویت (اسلامی-ایرانی)

محورهای چهارگانه در تحقق معماری و شهرسازی با هویت ( اسلامی– ایرانی )

 

 

۱- اصلاح و ارتقاء در

فرآیند دانش آموختگی

۱- اصلاح و ارتقاء سرفصل و محتوای دروس، رشته‌ها و گرایش‌های آموزشی
۲- اصلاح و ارتقاء موضوعات پژوهشی و روش تحقیق در مباحث میان دانشی
۳- تقویت و تعمیق مباحث تربیتی و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها
۴- اصلاح مباحث مربوط به گزینش (دانشجو ، استاد) و گسترش (رشته‌ها و گرایش‌های) مربوطه
 

 

۲- اصلاح و تصویب

قوانین و آئین‌نامه‌های

مربوطه

۱- اصلاح و تصویب قوانین در اسناد ملی و  مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- اصلاح  و تصویب راهبردهای شورایعالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های چشم‌انداز ملّی
۳- اصلاح و تصویب آئین نامه در وزارتخانه‌های مربوطه، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی
۴- اصلاح و تصویب آئین نامه‌های لازم در نظام مهندسی کشور و سایر نهادهای ملّی
 

 

۳- اصلاح و ارتقاء تخصصی

کارفرمایان دولتی و مردمی

۱- تعیین ضوابط انتخابی برای کلیه مدیران دولتی در حوزه معماری و شهرسازی از ابعاد (تخصصی و تعهدی)
۲- ارائه آموزش‌های ضمن خدمت لازم برای کلیه مدیران و کارشناسان دولتی
۳- ارتقاء مستمر مهندسی ساختمان و شهرسازی در جهت (ارزان، سریع، انبوه، مقاوم و هوشمندسازی)
۴- ارائه برنامه‌های تبلیغی و ترویجی از معماری و شهرسازی مناسب و مطلوب توسط رسانه‌های ملّی و دولتی
 

 

۴- ارتقاء تخصصی، طراحان، پیمانکاران، مجریان

و امکانات اجرائی

۱- ارائه آموزش‌های لازم و تکمیلی برای مهندسان مشاور مربوطه
۲- تعیین ضوابط دقیق‌تر و تخصصی‌تر برا ی پیمانکاران مربوطه
۳- آموزش و تعیین ضوابط برای مجریان مربوطه
۴- برنامه‌ریزی دولتی و ملّی برای تولید (مواد، مصالح، اجزاء و عناصر ساختمانی ارزان، با کیفیت و انبوه

Comments are closed.

تصویر ثابت