. موضوعات پیشنهادی کمیسیون هنر و معماری اسلامی برای سومین کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون هنر و معماری اسلامی برای سومین کنگره

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، محورها و موضوعات پیشنهادی هنر و معماری اسلامی سومین کنگره از سوی دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد، رئیس کمیسیون هنر و معماری اسلامی اعلام شد.
محورهای پیشنهادی برای ارسال مقاله از این قرار است:
۱٫ مبانی هنر و معماری اسلامی
۱٫۱٫ مبانی فلسفی (هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی) هنر و معماری اسلامی
۱٫۲٫ مبانی ارزش‌شناختی (فقهی و اخلاقی) هنر و معماری اسلامی
۲٫ روش‌شناسی هنر و معماری اسلامی
۲٫۱٫ جایگاه حکمت در هنر اسلامی
۲٫۲٫ اصول زیبایی‌شناسی اسلامی
۲٫۳٫ روش‌های مطالعه و تحقیق در هنر و معماری اسلامی

۳٫ نظریه هنر و معماری اسلامی
۴٫ مباحث ویژه:
۴٫۱٫ «هنر و معماری» و فرهنگ و اجتماع
۴٫۲٫ «هنر و معماری» و عدالت
۴٫۳٫ «هنر و معماری» و علم
۴٫۴٫ «هنر و معماری» و حقوق
۴٫۵٫ «هنر و معماری» و سیاست
۴٫۶٫ «هنر و معماری» و اقتصاد

۵٫ مسائل

۵٫۱٫ شیوه¬های نوین آموزش هنر و معماری اسلامی
• آموزش هنری و تربیت هنرمندان
• آموزش و آداب تعلیم و تربیت در هنر اسلامی
۵٫۲٫ تجلی سبک زندگی اسلامی ایرانی در هنر و معماری اسلامی
• مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی در هنر
• بهره¬وری در مصرف انرژی
۵٫۳٫ بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای کاربردی ایران
۵٫۴٫ هنر اسلامی و مقتضیات جهان معاصر
۵٫۵٫ افق¬های نوین و فناوریهای جدید
• فناوری و سازه¬های سنتی
• پایداری و مفاهیم آن در پرتو حکمت اسلامی
۵٫۶٫ نقش و جایگاه هنر در پیشرفت و توسعه فرهنگی
۵٫۷٫ نمود مضامین قرآنی در جلوه‌های بصری هنر و معماری اسلامی
۵٫۸٫ تجلی تفکر شیعی در هنر، معماری و شهرسازی
۵٫۹٫ جهانی‌شدن و چالش¬های هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

Comments are closed.

تصویر ثابت