. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۱ | Wednesday, 30 November , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی»

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی

 

محور ویژه: روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 

محور اول: فلسفه و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • ماهیت‌شناسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش هستی‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش روش‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش انسان شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • تقدم نقش هستی‌شناسی، روش‌شناسی و یا انسان‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 

محور دوم: منطق و نقش آن در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • منطق صوری و ظرفیت‌های آن
 • منطق ریاضی و ظرفیت‌های آن
 • منطق سیستمی و ظرفیت‌های آن
 • دیگر انواع منطق‌ها

 

محور سوم: ملاک صحت و حجیت در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • حجیت در استناد به متون و اعتبار اسناد
 • حجیت در ارجاع به مبانی فلسفی
 • حجیت در تطبیق با واقع
 • حجیت در میزان کارآمدی

 

محور چهارم: روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی موجود و ظرفیت آنان برای تحول

 • روش‌های اثباتی
 • روش‌های تفسیری
 • روش‌های انتقادی
 • روش‌های رئالیستی
 • روش‌های ترکیبی

 

محور پنجم: روش‌های تحقیق علوم اجتماعی موجود و علوم اجتماعی اسلامی ) آسیب‌ها و چالش‌ها (

 • روش‌های کمی و علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های کیفی و علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های ترکیبی و علوم اجتماعی اسلامی

 

محور ششم: روش‌های موجود در علوم اسلامی و ظرفیت آنان در ایجاد علوم اجتماعی اسلامی

 • روش‌های فقه
 • علم اصو ل
 • روش‌های عرفانی و اشراقی
 • روش‌های کلامی
 • روش‌های فلسفی
 • ترکیبی از روش‌های علوم اسلامی و ملاک گزینش و چگونگی ترکیب

 

محور هفتم: انواع رویکردهای علوم اجتماعی اسلامی از نظر روش‌های تحقیق به کار گرفته شده

 • معرفی روش‌های تحقیق به کار گرفته شده در علوم اجتماعی اسلامی
 • نحوهٔ به کارگیری تجربه در علوم اجتماعی اسلامی

 

محور هشتم: تکنیک‌های تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی

محور نهم: نقش فرهنگ و جامعه در پیدایش، تغییرات و تکامل روش‌های تحقیق

محور دهم: مطالعهٔ تطبیقی در هر یک از محورهای فوق

Comments are closed.

تصویر ثابت