. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی»

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی مدیریت تحوّل علوم انسانی

 

موضوع ویژه: حکمرانی مشارکتی در تحوّل علوم انسانی

محورها:

۱ـ الگوی حکمرانی مشارکتی در تحوّل علوم انسانی

۱ـ۱ـ الگوی نقش‌آفرینی حاکمیت در حکمرانی مشارکتی تحوّل علوم انسانی

۱ـ۲ـ الگوی نقش‌آفرینی نهاد علم در حکمرانی مشارکتی تحوّل علوم انسانی

۱ـ۳ـ الگوی نقش‌آفرینی مردم در حکمرانی مشارکتی تحوّل علوم انسانی

۱ـ۴ـ الگوی روابط میان «حاکمیت، نهاد علم و مردم» در تحوّل علوم انسانی

۱ـ۵ـ مدیریت شبکه‌ای تحقیقات در علوم انسانی

۱ـ۶ـ الگوی مدیریت داده‌، اطلاعات و دانش معطوف به تحوّل علوم انسانی

۱ـ۷ـ دانشِ پشتیبان مدیریت تحوّل علوم انسانی

۲ـ ارزیابی تجربه جمهوری اسلامی در مدیریت تحوّل علوم انسانی (با تاکید بر مسئله حکمرانی مشارکتی علوم انسانی)

۲ـ۱ـ  ارزیابی عملکرد مراکز متولّی تحوّل علوم انسانی

(شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تاکید بر شورای تحوّل علوم انسانی؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و شورای عتف؛ سازمان سمت؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ حوزه‌های علمیه و مراکز و موسسات حوزوی؛ تجربه‌کاوی و استخراج دلالت‌های سیاستی از دانش ضمنی مدیران و مراکز فعال در زمینه تحوّل علوم انسانی)

۲ـ۲ـ ارزیابی کاربست عملی الگوهای تجربه‌شده

۲ـ۳ـ فراتحلیل الگوهای مدیریت تحوّل علوم انسانی

۳ـ ارزیابی تجربه جهانی در حکمرانی مشارکتی علوم انسانی

۳ـ۱ـ ارزیابی تجربه جهانی در نقش‌آفرینی حاکمیت در حکمرانی مشارکتی علوم انسانی

۳ـ۲ـ ارزیابی تجربه جهانی در نقش‌آفرینی نهاد علم در حکمرانی مشارکتی علوم انسانی

۳ـ۳ـ ارزیابی تجربه جهانی در نقش‌آفرینی مردم در حکمرانی مشارکتی علوم انسانی

۳ـ۴ـ ارزیابی تجربه جهانی در روابط میان «حاکمیت، نهاد علم و مردم» در مدیریت علوم انسانی

۴ـ الگوی مدیریت راهبردی علوم انسانی در تراز انقلاب اسلامی

۱-۴- ارزیابی تحلیلی میزان کارآمدی اسناد بالادستی مرتبط با تحوّل علوم انسانی

۲-۴- ارزیابی میزان کاربست عملی تولیدات علوم انسانی انسانی در عرصه‌های مختلف اداره کشور

۳-۴- ارزیابی وضعیت پشتیبانی اقتصادی و بودجه‌ای مراکز و موسسات فعّال در زمینه تحوّل علوم انسانی

۴ـ۴ـ نیازمندی‌های کلان(فرارشته‌ای) دانشی علوم انسانی در گام دوّم انقلاب اسلامی

۴ـ۵ـ الگوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تحوّل علوم انسانی

۴ـ۶ـ الگوی سازماندهی تحوّل علوم انسانی

Comments are closed.

تصویر ثابت