. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 24 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

 

محور ویژه

مدیریت اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب

 

محورهای عمومی

۱.مدیریت اسلامی و شعار سال؛ تولید مانع زدایی ها پشتیبانی ها

۲.منابع انسانی و مدیریت اسلامی

۳.رفتار سازمانی و مدیریت اسلامی

۴.سیاستگذاری و مدیریت اسلامی

۵.بازاریابی و مدیریت اسلامی

۶.الگوهای اسلامی در حوزه های مختلف مدیریت

۷.الزامات و  ضرورتهای کاربردی مدیریت اسلامی

۸.سایر حوزه های مرتبط با مدیریت اسلامی

 

 

 

 

Comments are closed.

تصویر ثابت