. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «قرآن و علوم انسانی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۲ | Saturday, 2 December , 2023 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «قرآن و علوم انسانی»

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی قرآن و علوم انسانی

 

محور ویژه: روش‌شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان

 

ماهیت، مبانی و شاخصه‌ها

 • ماهیت‌شناسی روش استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • مبانی قرآنی روش استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • شاخصه‌ها و ضوابط استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • تفاوت روش استخراج علوم انسانی قرآن بنیان با سایر روش‌ها

 

قلمرو و گونه‌ها

 • قلمرو دانش‌های مرتبط در استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • الزامات عقلی و نقلی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • گونه‌شناسی روش‌های استخراج علوم انسانی
 • مطالعات اسلامی روش‌شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان

 

پیامدها، آسیب‌ها و چالش‌ها

 • آثار و پیامدهای روش‌شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • فرصت‌ها و چالش‌های  پیش روی روش‌شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • موانع استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • تحلیل علل انحراف در شناخت علوم انسانی قرآن بنیان
 • شبهات استخراج علوم انسانی قرآن بنیان

 

راهکارها

 • چگونگی تحول در علوم انسانی با شناخت روش‌های استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • نقش امامت و رهبری در معرفی روش‌های استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • بهره‌گیری از تجربه‌های بشری در شناخت علوم انسانی قرآن بنیان
 • جایگاه و وظایف مراکز علمی در استخراج علوم انسانی قرآن بنیان
 • جایگاه و وظایف حوزه‌های علمیه در روش‌شناسی علوم انسانی ـ اسلامی

Comments are closed.

تصویر ثابت