. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»

 

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

 

  • ظرفیت پارادایم پوزیتیویستی در انجام پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی
  • ظرفیت پارادایم تفسیری در انجام پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی
  • ظرفیت پارادایم انتقادی در انجام پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی
  • چالش‌های فلسفی و روش‌شناختی پیش روی رویکردهای استنباطی در پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی
  • چالش‌های فلسفی و روش‌شناختی پیش روی رویکردهای مبناگرایانه در پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی
  • مبانی فلسفی و روش‌شناختی سیاست‌گذاری علمی با رویکرد اسلامی ایرانی
  • مبانی فلسفی و روش‌شناختی آینده‌پژوهی اسلامی ایرانی

Comments are closed.

تصویر ثابت