. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | Wednesday, 18 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»

۱٫ مناسبات ارزش و واقعیت در علوم انسانی اسلامی
۲٫ مناسبات نظریه‌پرداز و نظریه در علوم انسانی اسلامی
۳٫ مناسبات فرد (عامل) و جامعه (ساختار) در علوم انسانی اسلامی
۴٫ مناسبات علت و دلیل در علوم انسان اسلامی
۵٫ غایات علوم انسانی اسلامی (تربیت فردی، هدایت اجتماعی، تمدن‌سازی و …)
۶٫ ظرفیت نظریه‌های منطق (ارسطویی، موجهات، سیستمی، فازی و …) در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
۷٫ ظرفیت علم‌شناسی‌های غربی (اثباتی، تفسیری، انتقادی و …) در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
۸٫ ظرفیت کلام، فلسفه و عرفان اسلامی در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
۹٫ ظرفیت فقه و اخلاق در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
۱۰٫ نقش تجربه زیست مسلمانی در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
کمیسیون فلسفه و روش شناسی علوم انسانی کنگره ششم از مقالات پژوهشی که ناظر به محورهای فوق‌الذکر در ارتباط با علوم انسانی به معنای عام، یا شاخه‌های مختلف علوم انسانی (روانشناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، حقوق، مدیریت، هنر و معماری و …) تدوین شده باشد، استقبال می‌کند.

Comments are closed.

تصویر ثابت