. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 24 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

محورهای کمیسیون علوم سیاسی اسلامی در کنگره ششم

محور اول: مباحث مفهومی و نظری دولت اسلامی

 • نقد و برسی نظریه‌های دولت از منظر فلسفه سیاسی
 • نظریه دولت مطلوب از منظر فیلسوفان سیاسی مسلمان
 • ماهیت دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی
 • هدف دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی
 • وظایف و کارویژه‌های دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی
 • نقد و بررسی نظریه‌های دولت در فقه سیاسی شیعه
 • رابطه دولت و ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه
 • ساختار مطلوب دولت بر اساس نظریه مردم سالاری دینی
 • امکان سنجی و چیستی نظام سازی در فقه سیاسی شیعه
 • روش‌شناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت
 • جایگاه فقه حکومتی در دولت سازی
 • قبض و بسط اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بر اساس نظریه‌های دولت در فقه سیاسی شیعه دولت اسلامی در چشم انداز تمدنی (گام دوم انقلاب)
 • الگوی دولت ایرانی اسلامی در آینه حجیت و کارآمدی

محور دوم: دولت اسلامی در تجربه جمهوری اسلامی ایران

 • تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران از منظر فلسفه سیاسی اسلامی دولت در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی
 • دولت در قانون و اسناد بالادستی
 • مسائل و چالش‌های ساختاری و فرایندی دولت در سطح ملی
 • مسائل و چالش‌های ساختاری و فرایندی دولت در سطح فرا ملی
 • تمایز کارکرد دولت مبتنی بر قانون اساس و دولت مبتنی بر اصلاح قانون اساسی
 • تطبیق مردم سالاری دینی بر جمهور اسلامی ایران جایگاه احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران
 • حضور زنان به مثابه کارگزار نظام اسلامی (ادله، چالش، کارآمدی)
 • ظرفیت‌های ساختار اقتدارگرا و پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

محور سوم: بررسی تطبیقی دولت در جهان اسلام

 • بررسی تطبیقی دولت در اندیشه اسلام گرایان معاصر
 • دولت در تجربه اخوان المسلمین
 • تجربه دولت در الگوهای رقیب (ترکیه، مالزی، عربستان)
 • نقد و بررسی فهم افراط گرایان از دولت
 • دولت تمدنی و چشم‌انداز آن در جهان اسلام
 • پذیرش مرزهای ملی در دولت اسلامی و الزامات آن در سیاست خارجی دولت اسلامی

Comments are closed.

تصویر ثابت