. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۲ | Saturday, 2 December , 2023 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی

 

محور ویژه: دانش سیاسی اسلامی و الزامات حکمرانی

 

حکمرانی سیاسی؛ الزامات نظری

 • حکمرانی سیاسی درمنابع اسلامی (قرآن و سنت)
 • اخلاق سیاسی و حکمرانی
 • فلسفه سیاسی و حکمرانی
 • فقه سیاسی و حکمرانی
 • بررسی و نقد الگوهای حکمرانی معاصر

 

حکمرانی سیاسی؛ تجربه جمهوری اسلامی ایران

 • ساختارهای سیاسی و حکمرانی
 • فرایندهای سیاسی و حکمرانی
 • قانون‌گذاری و حکمرانی
 • مسائل نوپدید حکمرانی سیاسی (فضای مجازی، هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و…)

 

حکمرانی سیاسی؛ نظام بین‌الملل

 • نقد و بررسی مدل‌های حکمرانی جنبش‌های اسلامی
 • نقد و بررسی مدل‌های حکمرانی سازمان‌های بین‌المللی
 • نقد و بررسی تجربه‌های حکمرانی سیاسی در جهان اسلام
 • نقد و بررسی تجربه‌های حکمرانی سیاسی در غرب

Comments are closed.

تصویر ثابت