. موضوعات پیشنهادی کمیسیون علوم سیاسی اسلامی برای سومین کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 18 August , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون علوم سیاسی اسلامی برای سومین کنگره

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، محورها و موضوعات پیشنهادی علوم سیاسی اسلامی سومین کنگره از سوی دکتر سید مهدی ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون علوم سیاسی اسلامی اعلام شد.

محورهای پیشنهادی برای ارسال مقاله از این قرار است:

 1. مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و انسانشناختی)
 2. مبانی ارزش شناختی (فقهی و اخلاقی) سیاست اسلامی
 • رابطه فقه سیاسی با مفهوم اسلامی سازی علم
 • جایگاه فقه در اندیشه های سیاسی اسلامی

 

 1. روش شناختی علوم سیاسی اسلامی
 • اسلامی سازی علم سیاست ،بایدها و نبایدهای روش شناختی
 • اسلامی سازی، سازگاری یا ناسازگاری با نظریه های جدید در علم سیاست
 • نواوری یا تحجرگرائی و رابطه ان با اسلامی سازی علم سیاست

 

 1. نظریه ی سیاست اسلامی
 • نظریه اسلامی روابط بین الملل
 • نظریه مردم سالاری دنی

 

 1. مباحث ویژه
 • حقوق و سیاست
 • جامعه و سیاست
 • اقتصاد و سیاست
 • فرهنگ و سیاست
 • علم و سیاست

 

 1. مسائل سیاسی
 2. مسئله مشروعیت و مقبولیت در علوم سیاسی اسلامی
 3. مسئله انتخاب و انتصاب در علوم سیاسی اسلامی
 4. مسئله نظارت و کنترل در علوم سیاسی اسلامی
 5. مساله کارآمدی در علوم سیاسی اسلامی
 6. مسئله عدالت سیاسی در علوم سیاسی اسلامی
 7. رابطه تحولات اجتماعی سیاسی با مفهوم اسلامی سازی علم سیاست
 8. چالش جهانی شدن و مساله اسلامی سازی سیاست در ایران
 9. راهکارهای نهادینه سازی علم سیاست به مفهوم اسلامی سازی
 10. اسلامی سازی از شعار زدگی تا واقعیت
 11. سنت ،مدرنیته و پست مدرنیته در مصاف اسلامی سازی علم سیاست
 12. نظام سازی سیاسی و اسلامی سازی علم سیاست

Comments are closed.

تصویر ثابت