. موضوعات پیشنهادی کمیسیون علوم انسانی اسلامی در حوزه دفاعی ـ امنیتی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون علوم انسانی اسلامی در حوزه دفاعی ـ امنیتی

محور ویژه کمیسیون: چیستی، چرایی و چگونگی تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه دفاعی امنیتی

 

محور اول: چیستی و چرایی علوم انسانی دفاعی امنیتی (پیشینه، ماهیت، ضرورت و اهمیت)

  • اقتصاد دفاع (سخت، نیمه‌سخت و نرم)، اقتصاد امنیت و اقتصاد انتظامی • جامعه‌شناسی دفاع، جامعه‌شناسی امنیت و جامعه‌شناسی نظم و انتظام • مطالعات فرهنگی در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی • ارتباطات اجتماعی در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی • روان‌شناسی دفاع، روان‌شناسی امنیت و روان‌شناسی نظم و انتظام • مدیریت دفاع، مدیریت امنیت و مدیریت انتظامی • حقوق دفاع، حقوق امنیت و حقوق انتظامی • علوم سیاسی دفاعی، امنیتی و انتظامی • علوم تربیتی دفاعی، امنیتی و انتظامی • علوم شناختی دفاعی، امنیتی و انتظامی • آینده‌پژوهی دفاعی، امنیتی و انتظامی • ادبیات و هنر دفاعی، امنیتی و انتظامی.

محور دوم: مبانی نظری و فلسفه‌های مضاف علوم انسانی دفاعی امنیتی

  • مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی هر یک از شاخه‌های دوازده‌گانه علوم انسانی دفاعی امنیتی • فلسفه‌های مضاف به هر یک از شاخه‌های علوم انسانی دفاعی امنیتی (مانند فلسفه اقتصاد دفاع).

 

محور سوم: روش‌شناسی علوم انسانی دفاعی امنیتی

  • نقد و تحلیل پارادایم‌های رایج در علوم انسانی دفاعی امنیتی • نقد و تحلیل روش‌های پژوهش در علوم انسانی دفاعی امنیتی •پارادایم اسلامی علوم انسانی دفاعی امنیتی (الگوی اسلامی تولید دانش در حوزه دفاعی امنیتی) • الگوی روش‌شناختی نظریه‌پردازی دینی در علوم انسانی دفاعی امنیتی.

 

محور چهارم: مسائل و نظریات علوم انسانی دفاعی امنیتی

  • درختواره دانشی هر یک از شاخه‌های علوم انسانی دفاعی امنیتی • نقد و تحلیل نظریات مطرح در هر یک از شاخه‌های علوم انسانی دفاعی امنیتی • نظریه‌پردازی دینی در هر یک از شاخه‌های علوم انسانی دفاعی امنیتی.

 

محور پنجم: چیستی، چرایی و چگونگی الهیات دفاعی امنیتی

  • چیستی و چرایی فقه دفاعی امنیتی، اخلاق دفاعی امنیتی، کلام دفاعی امنیتی و معنویت و عرفان دفاعی امنیتی
  • نظام مسائل هر یک از شاخه‌های الهیات دفاعی امنیتی • روش‌شناسی تولید الهیات مضاف و روش‌های پژوهش در الهیات دفاعی امنیتی • نظریه‌پردازی در الهیات دفاعی امنیتی.

 

محور ششم: علوم انسانی دفاعی امنیتی و انقلاب اسلامی

  • نقش علوم انسانی اسلامی دفاعی امنیتی در شکل‌گیری دولت اسلامی • نقش علوم انسانی اسلامی دفاعی امنیتی در تحقق جامعه اسلامی • نقش علوم انسانی اسلامی دفاعی امنیتی در ایجاد تمدن نوین اسلامی • اندیشه‌های دفاعی امنیتیِ امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان برجستۀ انقلاب اسلامی.

Comments are closed.

تصویر ثابت